Kurikassa kuunnellaan professoreita

– Olemme mukana rahoittamassa monia Seinäjoella toimivia professoreita ja luonnollisesti haluamme jalkauttaa heitä Kurikkaan tuomaan yrityksille tutkittua tietoa. Tieto ja keskustelut tiedon hyödyntämisestä auttavat yrityksiämme uudistumaan, kertoo Kurikan kaupungin kehittämispäällikkö Hannu Alanen.

Kaupungin elinkeinotoimi on parin vuoden aikana järjestänyt yliopistokeskuksen Osaamisen iltapala –konseptin mukaisesti professoreiden ja yritysten kohtaamispaikkoja. Kohtaamispaikat on kohdennettu Kurikan kannalta oleellisille toimialoille mm. metalliin, elintarvikkeeseen, maatalouteen, tekstiiliin, huonekalualalle ja myös kuntapäättäjille.

– Tieto ja keskustelut tiedon hyödyntämisestä auttavat yrityksiämme uudistumaan.

– Yhdeksän tapahtuman sarja näyttää vaikuttavalta. Kaikki suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet, mitään ei ole tarvinnut peruuttaa osallistujien puuttumisen vuoksi. Tosin joihinkin tapaamisiin olisi väkeä sopinut enemmänkin. Kun toimintaan tulee jatkuvuutta, kohtaamispaikat täyttyvät, veikkaa Hannu Alanen.

Näillä tilaisuuksilla tuodaan uutta tutkimustietoa yrityksille sopivassa muodossa.

– Alueen veturiyritykset ovat huomanneet, että mitä laaja-alaisempaa ja syvällisempää uutta tietoa saa, sitä helpompaa on tehdä päätöksiä. Korkealentoisuutta ei näissä tilaisuuksissa tarvitse pelätä. Tilaisuuksissa käydyt keskustelut ovat hedelmällisiä, silloin yritys saa tietoa sekä professorilta että muilta yrityksiltä, kommentoi korkeakouluasiamies Tarja Sandvik Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maakuntakorkeakoulusta

– Uudenlaiset kauppatavat tarjoavat tilaisuuksia myös pienelle yritykselle, kunhan tuote on sellainen, jota asiakkaat haluavat. Esim. vaatealalle on syntynyt innovatiivisia yrityksiä, jotka pääsevät maailmalle nettikaupan ansioista. Myös valtakunnallisestikin vaikealla huonekalualalla löytyy yrityksiä, jotka ovat löytäneet oman asiakaskuntansa, iloitsee Alanen.

– Professoreiden mukanaan tuomille ajatuksille ja tiedoille täytyy löytyä myös tilaa pk-yrittäjän työkentällä, pohtii Alanen

HAASTATTELU JA KUVA: AIRA METSÄ-KETELÄ