Palvelut ja yhteistyö

Seinäjoen yliopistokeskus verkostoineen tarjoaa monipuolisia yhteistyön ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia sekä palveluita yrityksellesi tai organisaatiollesi. Yhteistyön avulla siirretään uusinta tieteellistä tietoa aktiiviseen käyttöön. Kun tarvitset osaamista, ratkaisuja tai tuoretta näkökulmaa, on meillä tarjota yhteistyökumppaniksi tutkijoita, asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Luennot, tilaisuudet ja webinaarit

Elinkeinoelämän ja yliopistojen välisiä kohtaamispaikkoja voivat olla yhteiset tilaisuudet, luennot ja webinaarit. Etelä-Pohjanmaalla tehtävä tutkimustyö käsittelee maakunnalle keskeisiä asioita. Yhteinen tilaisuus voidaan sijoittaa aamukahvitauon, kokouksen tai muun tapahtuman yhteyteen. Tilaisuuksissa osallistujilla on mahdollisuus keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. 

Tarjoaisitko henkilöstöllesi esimerkiksi Osaamisen aamupalatilaisuuden?

Lisätiedot ja yhteydenotot
mari.kekola@tuni.fi

Opiskelija­yhteistyö

Yliopistokeskus tarjoaa laajan verkoston yhteistyömahdollisuuksiin yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat jo opiskeluaikanaan hyviä yhteistyökumppaneita esimerkiksi opinnäyte- tai harjoitustöiden tekijöinä. Tulevia asiantuntijoita löytyy laajasti eri aloilta. Opiskelijayhteistyö voi tarkoittaa:

  • Yritys voi tarjota aihetta opinnäyte-, harjoitus- tai projektityöhön
  • Yritys voi tarjota opiskelijalle harjoittelupaikan tai kesätöitä, mikä on erinomainen mahdollisuus opiskelijan potentiaalin toteamiseen
  • Yrityksen asiantuntijat voivat pitää vierailuluentoja kursseilla, tarjota aiheita tai case-esimerkkejä projektikursseille
  • Yritykset voivat osallistua yliopistossa järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin

Pienet selvitys- ja kehittämis­hankkeet

Ongelmien ratkaisussa ja kehittämisyhteistyössä voiaan lähteä liikkeelle pienillä selvitys- tai kehittämishankkeilla. Niissä hyödynnetään esimerkiksi asiantuntijatietoa, kirjallisuusanalyysiä, haastatteluja, seminaareja tai työpajoja. Pieni esiselvitys voi myöhemmin johtaa laajempiin tutkimus- ja kehittämistoimiin.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
olli-pekka.viinamaki@tuni.fi

Tukea innovaatio­toimintaan ja digitalisaatioon

Tarjoamme erityisesti valmistavan teollisuuden alalla toimiville pk-yrityksille sähköisiä analyysityökaluja niiden innovaatiotoiminnan ja digitalisaation tukemiseksi. Analyysityökaluja käyttämällä yritys saa kattavan käsityksen oman innovaatiotoimintansa ja digitalisaation tilasta. Näiden tulosten perusteella yritys voi käynnistää omia sisäisiä kehittämistoimia tai yhteisiä kehittämishankkeita esimerkiksi UCS:n asiantuntijoiden kanssa. Analyysityökalujen käyttö ei maksa yrityksille mitään.

Täydennys­koulutuksen eri muodot

Täydennyskoulutus tarjoaa mahdollisuuden täydentää ja kasvattaa henkilökohtaista tai koko yrityksen osaamista osana työtä tai työssäkäynnin ohella. Yritykselle tai organisaatiolle räätälöidyt koulutuskokonaisuudet vastaavat organisaatiosi henkilöstön osaamisen kehittämisen täsmätarpeisiin. Koulutusta voidaan järjestää myös osana kehittämishankkeita. 

Tutkinto­koulutus­yhteistyö työelämän kanssa

Huomioimme työelämän osaamistarpeet myös tutkintokoulutuksessa. Tutkintokoulutusta profiloi jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kiinteä yhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa. Tämän yhteistyön vahvistaminen on keskeistä uusissa avauksissa. Kuulemme mielellämme työelämän näkemyksiä koulutustarpeisiin liittyen.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
mari.kekola@tuni.fi