Yliopistot Seinäjoella

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminta on Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistojen sekä Taideyliopiston toimintaa Seinäjoella. Lisäksi yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusryhmä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen sopimus koskee yhteistyötä infrastruktuurissa, innovaatio- ja kehittämistyössä, tutkimuksessa, koulutuksessa ja kansainvälistymisessä.

Tampereen yliopisto logo

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto koordinoi Seinäjoen yliopistokeskusta ja edistää Seinäjoella toimivien yliopistojen keskinäistä yhteistyötä tukemalla hankevalmistelua, uusien palveluiden kehitystyötä sekä sidosryhmätyötä.

Tampereen yliopiston terveystieteiden tutkimus Seinäjoella keskittyy lasten ja nuorten terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Hoitotieteen piirissä puolestaan tutkitaan perhekeskeistä hoitoa ja ohjausta. Johtamiskorkeakoulun henkilöstö Seinäjoella tutkii ja kehittää alueelliseen innovaatiotoimintaan liittyviä sisältöjä.

Lääketieteen tutkimus kohdistuu laboratorio- ja päihdelääketieteeseen, keuhkosairauksissa aikuisiän astmaan ja astman palvelujärjestelmään, kirurgiassa ortopediaan  ja traumatologiaan, sisätaudeissa endokrinologiaan  sekä psykiatriassa depression ja alkoholin ongelmakäytön hoitoon.

Lääketieteen peruskoulutuksen järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla on vakiintunutta toimintaa, minkä lisäksi Seinäjoella järjestetään erikoistumiskoulutusta sekä myös yliopistosairaalapalvelua korvaavaa koulutusta.  

Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät painoalalla Tampereen yliopistolla on tutkimus- ja kehittämistoimintaa terveydenhuollon teknologiassa, digitaalisessa valmistuksessa, arkkitehtuurissa sekä metallirakentamisessa. DI-muuntokoulutusta Tampereen yliopisto järjestää insinööreille. Muuntokoulutuksen alat perustuvat alueen yritysten osaamistarpeisiin, nyt käynnissä oleva koulutus keskittyy digitaaliseen valmistukseen. Toimintaa leimaa yhteistyö alueen yritysten kanssa.

Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa yliopistollista aikuiskoulutusta ja mahdollistaa tutkintotavoitteisia opintoväyliä mm. sosiaalityössä, hoitotieteessä ja hallintotieteissä. Sosiaalityön opintoväylä on ollut tarjonnassa jo vuodesta 2004 lähtien ja jatkuu edelleen. Tutkintotavoitteellista opiskelua tuetaan henkilökohtaisella neuvonnalla ja  opintojen monimuotoisuudella, missä lähiopetus ja verkko-opetus muodostavat aikuisille opiskelijoille soveltuvan kokonaisuuden.

Tampereen yliopisto logo

Helsingin yliopisto

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimii Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, joka kuuluu yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Instituutin tehtävänä on maaseudun kestävän paikalliskehityksen ja biotalouden edistäminen monitieteisen tutkimuksen, siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla. Instituutti osallistuu myös yliopistossa annettavan opetuksen toteuttamiseen.

Ruralia-instituutilla on kaksi painoalaa: ruokaketju ja luonnonvarat sekä paikalliskehitys. Kummallakin alalla pyritään edistämään kestävää kehitystä, vahvistamaan yritystoimintaa ja arvoketjuja, kehittämään innovaatioverkostoja sekä tukemaan julkisen sektorin palveluiden vaikuttavuutta.

Instituutti toimii valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tekee yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö muodostuu pääosin Euroopan unionin rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista, joihin Ruralia-instituutti osallistuu yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa. Ruralia-instituutti toimii Seinäjoen yliopistokeskuksen lisäksi myös Mikkelin yliopistokeskuksessa.

Tampereen yliopisto logo

Taideyliopisto

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö kouluttaa, tutkii ja kehittää. Toiminta kattaa eri musiikinlajit ja tarjontaan kuuluu myös Taideyliopiston muiden akatemioiden toimintaa. Kehittämistoiminta ulottuu myös tapahtumiin ja laajemmin luoviin aloihin.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä on parannettu mm. Avoin kampus -projektilla, joka painottuu erityisesti taiteellisen toiminnan esittelyyn. Kesäartistit ovat säväyttäneet esiintymällä Seinäjoen kesän lukuisissa tapahtumissa. Taideyliopiston Kuppila on toiminut esittävän taiteen näyteikkunana.

Taiteiden ja liike-elämän välisen yhteistyön mahdollisuuksia on selvitetty haastatellen paikallisia yrittäjiä. Tuloksena oli tulevaisuuden visio ja syöte vuoropuheluun äänimaailman ja luovan alan mahdollisuuksista ja ulottuvuuksista osana yrittäjyyden kasvua.

Tampereen yliopisto logo

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston vahvat alat Seinäjoella ovat johtaminen, markkinointi ja tekniikka. Näillä aloilla tutkimusta tehdään neljän professorin johtamissa tutkimusryhmissä. Vahvuusaloilla tehdään myös tutkimuslähtöistä kehittämistoimintaa. Viime aikoina erityisesti energiapainotteinen hanketoiminta on ollut hyvässä nosteessa.

Kasvuyrityksen maisterikoulutus jatkuu uudella oppilasrekrytoinnilla joka kolmas vuosi. Avoimen yliopiston opintoväylät johtamisessa, markkinoinnissa, kansainvälisessä liiketoiminnassa ja talousoikeudessa ovat vetovoimaisia. Tutkintotavoitteellista opiskelua tuetaan henkilökohtaisella neuvonnalla ja verkko-opiskelumahdollisuuksien kehittämisellä.

Vaasan yliopiston Seinäjoen toimintoja koordinoi Levon-instituutti.

Tampereen yliopisto logo

Turun yliopsto

Turun yliopiston elintarvikekehityksen professori tutkimusryhmineen tutkii ruoan makuun ja nautittavuuteen vaikuttavia tekijöitä tavoitteena edistää terveellisiä ruokailutottumuksia sekä elintarvikealan kilpailukykyä. Tutkimusaiheet vaihtelevat maun kemiasta ja elintarvikekehityksestä ruokavalintojen motivaatioiden tutkimukseen. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.  

Brahea-keskuksen hankkeet Seinäjoella keskittyvät valtakunnallisiin ruokasektorin ja maaseudun kehittämisen teemoihin.