Tutkimuksen painoalat ja Epanet

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimuksen painoaloilla on kytkentä ympäröivän yhteiskunnan elinkeinotoiminnan, palvelujen kehittämisen sekä kulttuuritoiminnan painopisteisiin. Toiminnan ytimen muodostavat tutkimusryhmät, joita johtaa professori tai muu kokenut tutkija.

Yliopistokeskuksen tutkimusstrategian nimi on Epanet. Nimi kuvaa verkostomaista yhteistyötä tutkimuksessa. Yhteistyöhön osallistuvat viisi yliopistoa, Luonnonvarakeskus, Siirtolaisuusinstituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, alueen kehittäjäorganisaatiot, palvelutuottajat ja yritykset eri toimialoilta.

Tutkimusryhmien johtajien, professuurien, rahoittamiseen osallistuu vuosittain yli sata yhteistyökumppania. Yhteistyöverkostossa liikkuu siten resursseja ja myös tietoa. Vuorovaikutuksessa rahoittajien kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa.
Tutkimustyön tavoitteena on kansainvälisesti korkea laatu ja kilpailukyky. Strategisesti työssä tavoitellaan monitieteisyyttä, uudenlaisia lähestymistapoja ja kiinnostavia tuloksia.

Etelä-Pohjanmaalla toimivat korkeakouluyksiköt, yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu ja korkeakouluyhdistys, tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Tähän yhteistyöhön kuuluvat asiantuntijoiden muodostamat osaamisen painoalaryhmät sekä säännöllisesti kokoontuva johtoryhmien yhteiskokous. Korkeakoulutoimijat ovat laatineet yhteisen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian.

Tutkimusryhmät Seinäjoen yliopistokeskuksessa painoaloittain

Alla olevaan luetteloon on koottu tiedot tutkimusryhmistä, niiden johtajista ja yhteistyöyliopistoista.

Kestävät ruoka­­ratkaisut

 • Elintarvike­kehitys, 
  professori Anu Hopia,
  Turun yliopisto
 • Kuluttaja­käyttäytyminen elin­tarvike­alalla,
  professori Harri Luomala,
  Vaasan yliopisto
 • Eläinten terveyden ja hyvin­voinnin talous­tiede,
  professori Jarkko Niemi,
  Luonnon­varakeskus
 • Yrittäjyys ruoka­järjestelmien kestävyys­muutoksessa,
  vanhempi tutkija Silvia Gaiani,
  Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Älykkäät teknologiat

 • Arkkitehtuuri,
  professori Ari Hynynen,
  Tampereen yliopisto
 • Digitaalinen valmistus,
  Industry Professor Iñigo Flores Ituarte,
  Tampereen yliopisto
 • Logistiset järjestelmät, 
  professori Petri Helo
  Vaasan yliopisto 
 • Metalli­rakentaminen,
  Tampereen yliopisto
 • Terveyden­huollon digitalisaatio,
  professori Mark van Gils,
  Tampereen yliopisto

Hyvinvointi ja luovuus

 • Alue­historia ja kulttuuri­perintö,
  tutkimus­johtaja Sulevi Riukulehto,
  Helsingin yliopisto
 • Osaamis­perustainen alue- ja kaupunki­kehittäminen,
  tutkimus­johtaja Jari Kolehmainen
  Tampereen yliopisto
 • Kulttuurinen musiikin­tutkimus,
  professori Antti-Ville Villén,
  Taide­yliopiston Sibelius-Akatemia.
 • Lasten ja nuorten terveyden edistäminen,
  professori Kalle Kurppa,
  Tampereen yliopisto
 • Psykologia,
  professori Elina Kontu,
  Tampereen yliopisto
 • Laboratorio­lääketiede,
  professori Onni Niemelä
  Tampereen yliopisto
 • Perhe­hoitotiede,
  professori Eija Paavilainen
  Tampereen yliopisto
 • Keuhko­sairaudet,
  professori Hannu Kankaanranta,
  Tampereen yliopisto
 • Urologia,
  professori Teemu Murtola,
  Tampereen yliopisto
 • Sisätaudit,
  professori Pia Jaatinen,
  Tampereen yliopisto
 • Psykiatria,
  professori Merja Viikki,
  Tampereen yliopisto
 • Päihde­lääketiede,
  professori Mauri Aalto,
  Tampereen yliopisto
 • Pohjanmaan muutto­liikkeet ja niihin liittyvät kysymykset,
  dosentti Markku Mattila,
  Siirtolaisuus­instituutti

Yrittäjyys ja kasvu

 • Puu­rakentamisen liike­toiminta,
  professori Anu Bask,
  Vaasan yliopisto
 • Yrittäjyys,
  professori, Pekka Töytäri,
  Vaasan yliopisto
 • Yritysten uudistumisen dynamiikka,
  vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki,
  Helsingin yliopisto
 • Luonnon­varojen kestävä käyttö ja luonto­yrittäjyys,
  professori Sami Kurki,
  Helsingin yliopisto