Tutustu meihin

Seinäjoen yliopistokeskus on neljän yliopiston muodostama verkostomaisesti toimiva 80 asiantuntijan monitieteinen yhteisö. Yliopistokeskuksessa toimivat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto ja Taideyliopisto. Yhteistyökumppaneina ovat myös Turun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Siirtolaisuusinstituutti sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys (Epky).

Toiminta keskittyy neljään osaamisalaan: kestävät ruokaratkaisut, älykäs teknologia, hyvinvointi ja luovuus, sekä yrittäjyys ja kasvu.

Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminnassa painottuvat alueen kannalta relevantti tutkimus- ja kehittämistoiminta, jatkuvan oppimisen palvelut, taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.

Ota meihin yhteyttä

Seinäjoen yliopistokeskuksessa työskentelee professoreja, opetus- ja tutkimushenkilöstöä, projektityöntekijöitä sekä toimintaa koordinoiva yksikkö.

Yliopistot Seinäjoella

Yliopistokeskuksen muodostavat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto ja Taideyliopisto. Lisäksi yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusryhmä.

Tervetuloa yhteisöön

Kuvassa neljä henkilöä istuu pöydän ääressä.

Oletko uusi työyhteisömme jäsen? Tutustu yliopisto­keskus­yhteisömme käytännön järjestelyihin.

Seuraa meitä

Voit seurata yliopistokeskuksen uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia sosiaalisen median kanavissa sekä tilaamalla yliopistokeskuksen uutiskirjeen.

Yliopistokeskukset Suomessa

Yliopistokeskukset ovat osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Ne toimivat kuudella paikkakunnalla: Kajaanissa, Kokkolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Porissa ja Seinäjoella.

Yliopistokeskukset edistävät yliopistojen toimintaa paikkakunnilla, joissa ei ole omaa yliopistoa.