Tutkinto­koulutus

Vaasan yliopisto logo

Strategic Project Management -maisteriohjelma, Vaasan yliopisto

Strategic Project Management on Vaasan yliopiston uusi kansainvälinen DI-ohjelma, joka kouluttaa asiantuntijoita suunnittelemaan, hallitsemaan ja toteuttamaan tekniikan projekteja. Saat työkaluja päätöksentekoon, suunnitteluun ja hallintaan, mikä auttaa sinua johtamaan projekteja lean-periaatteiden mukaisesti ja strategisen tehokkaasti.

Ohjelman aikana opit lisää myös uusista innovaatioista, kestävästä kehityksestä sekä eettisistä käytännöistä projektinhallinnassa. Opetus tapahtuu Seinäjoella. Opetuskielenä on englanti.

Ohjelmassa käytetään erilaisia nykyaikaisia opetusmenetelmiä; kampuskurssien lisäksi hyödynnetään mm. hybridioppimista. Ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Hakuaika 4.-18.1.2023

Tampereen yliopisto logo

Tietopohjaisten web-järjestelmien tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto

Tieto­tekniikan DI-ohjelma ja Tietojen­käsittelyopin maisteri­ohjelma

Tietopohjaisten web-järjestelmien ohjelma tarjoaa vankat perustiedot tieto- ja ohjelmistotekniikasta. Opintojen tavoitteina on tarjota taitoja suunnitella ja toteuttaa laajoja tietojärjestelmiä sekä hallinnoida ja kehittää ohjelmistojen tuotantoprosesseja. Opinnoissa korostuvat verkko- ja pilvipalvelut alustana esimerkiksi big data -pohjaisille sovelluksille. Lisäksi opintoja voi valita mm. seuraavista aiheista: liiketoiminta, tietoturva, käyttäjäkokemus, big data ja IoT.

Tutkinto-ohjelma on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja ohjelmasta voi valmistua tietojenkäsittelyn filosofian maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi.

Seuraava hakuaika ohjelmaan on maaliskuussa osana yhteishakua 15.-30.3.2023

Vaasan yliopisto logo

Kasvu­yrityksen johtamisen maisteri­ohjelma, Vaasan yliopisto

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Lähtökohtana on vastuullisen yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Edellinen haku ohjelmaan oli syksyllä 2021. Seuraavan hakuajan aikataulua ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Taideyliopisto logo

Kulttuurisen musiikin­tutkimuksen kandidaatti­koulutus, Taideyliopisto

Taideyliopiston Seinäjoen toimipisteessä käynnistyy syksyllä 2022 kulttuurisen musiikintutkimuksen asiantuntijuuden ja musiikintutkimuksen kandidaattiohjelma. Koulutusohjelma tarjoaa monipuolisia valmiuksia toimia erilaisissa musiikki- ja kulttuurialan tehtävissä, esimerkiksi toimittajana, kriitikkona, kuraattorina, alan organisaatiossa tai muissa alan hallinto- ja välittäjärooleissa.

Katso lisää:
www.uniarts.fi: Kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelma

Lisätiedot:
yksikön päällikkö Piia Kleemola-Välimäki

Tampereen yliopisto logo

Sosiaali­työn maisteri­ohjelma, Tampereen yliopisto

Sosiaalityö on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutosprosesseja tarkasteleva yhteiskuntatieteellinen oppiaine. Se kouluttaa asiantuntijoita sosiaalityön asiakastyöhön sekä hallinto-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtäviin. YTM-tutkinto antaa valmiudet toimia myös muissa yhteiskuntatieteellistä peruskoulutusta edellyttävissä tehtävissä. Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa suoritettu kandidaatin ja maisterin tutkinto antaa lainsäädännön mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Edellinen haku ohjelmaan oli 2021. Seuraavan hakuajan aikataulua ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Tampereen yliopisto logo

Robotiikka ja autonomiset koneet, konetekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto


Tutkinto-ohjelma on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tutkintokoulutus käynnistyy Seinäjoella 2024.