Kehittämishankkeet

Seinäjoen yliopistokeskuksessa tehtävässä kehittämistyössä hyödynnetään ja sovelletaan uusinta tutkimustietoa ja lähtökohtana on uusimman tieteellisen tiedon soveltaminen työ- ja arkielämästä nousevien käytännön ongelmien ja kysymysten ratkaisemiseen. Parhaat tulokset saadaan, kun pystytään hyödyntämään monitieteellistä tietoa sekä arjen kokemuksia ja asiantuntemusta.

Ongelmien ratkaisussa ja kehittämisyhteistyössä voidaan lähteä liikkeelle pienillä selvitys- tai kehittämishankkeilla. Niissä hyödynnetään esimerkiksi asiantuntijatietoa, kirjallisuusanalyysiä, haastatteluja, seminaareja tai työpajoja. Pieni esiselvitys voi myöhemmin johtaa laajempiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa on tarjolla monipuolisia osallistumismahdollisuuksia erityisesti eteläpohjalaisille toimijoille.

Olemme mukana myös monissa eri kansainvälisissä verkostoissa. Yhä useamman yrityksen, palveluorganisaation tai kulttuuritoimijan kilpailukyky perustuu kansainvälisen tason osaamiseen ja tuoreeseen tietoon. Kansainvälinen yhteistyön edistämiseen on erilaisia mahdollisuuksia, joihin on tarjolla monipuolisia rahoitusvälineitä.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita, joista alla esimerkkejä viimeaikaisista hankkeista:

DATOS

Toimintaympäristön muutokset haastavat yrityksiä pohtimaan DATOS-hankkeen tavoitteena on ratkaista se, miten Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa voidaan yrityksiä ja muita organisaatioita aktivoida digitaalisten ja vihreän kasvun ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä ja kasvattaa tietotekniikan alan korkea tason osaamista.

Lisäksi hankkeella haetaan ratkaisua koronapandemian yrityksille aiheuttamiin ongelmiin ja etsitään keinoja tukea yritysten toipumista esimeriksi ohjelmisto-osaamiseen, massadataan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn liittyvän osaamisen edistämisellä.

Yhteyshenkilö:
asiantuntija Mikko Auranen,
mikko.auranen@tuni.fi

Lue lisää

STRATU

Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU)

Toimintaympäristön muutokset haastavat yrityksiä pohtimaan pitkäjänteisesti tulevaisuuttaan. STRATU-hankkeen tavoitteena on tukea eteläpohjalaisten pk-yritysten strategista tulevaisuustyötä. Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu tuovat asiantuntemuksensa yritysten käyttöön ja edistävät laadukkaan tulevaisuustiedon hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla kerätään uutta tietoa yritysten kapasiteetista vastata erilaisiin megatrendeihin sekä yllättävämpiin muutosvoimiin. Yrityksiltä saatava toimialakohtainen ennakointitieto hyödyttää myös alueellista kehittämistyötä.

Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset pk-yritykset, välillisesti alueen aluekehittäjätahot, elinkeinoelämän etujärjestöt ja elinkeinotoimijat.

Yhteyshenkilö:
Heli Kurikka,
heli.kurikka@tuni.fi

Lue lisää

Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään –
koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjelmisto-osaamista Etelä-Pohjanmaalla tarjoamalla joustavia opintoja työssä olevien alan työntekijöiden ohjelmisto-osaamisen kehittämiseksi. Hankkeessa tarjottavat opinnot tuottaa Tampereen yliopiston ITC-tiedekunta. Hankkeessa tehdään tiivistä yritysyhteistyötä, edistetään aktiivista hakevaa toimintaa, tarjotaan paikallisen opintoryhmän lähitukea sekä ohjausta opintoihin.

Hankkeen rahoitus: Jatkuvan oppimisen palvelukeskus, Jotpa,
172 000 euroa.

Yhteyshenkilö:
mikko.auranen@tuni.fi

Näytä sivu

OK Työmarkkinoilla

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa yksilön osaamistarve muutetaan koulutuksen avulla työmarkkinoilla tarvittavaksi osaamiseksi, ja siten kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla. Uusi osaaminen edistää mahdollisesti myös rekrytoivan organisaation kilpailukykyä osaavan henkilöstön tuottavuutena ja innovatiivisuutena.

Yhteyshenkilö:
asiantuntija Mari Kekola,
mari.kekola@tuni.fi

Lue lisää

New Knowledge Interface

New Knowledge Interface -hankkeen tavoitteena on rakentaa Seinäjoki-Tampere -yhteistyönä kansainvälisesti merkittävä innovaatioekosysteemikokonaisuus.  New Knowledge Interface – Uusi osaamisen yhdyspinta -hanke toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä, Seinäjoen yliopistokeskuksen (Tampereen yliopisto) toimiessa päätoteuttajana. Hankkeen päärahoittajana on Pirkanmaan liitto/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti on noin 376 000 euroa. Hankeaika ulottuu hankkeelle haetun jatkoajan puitteissa välille 1.8.2020 – 31.1.2023.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Nadja Nordling
nadja.nordling@tuni.fi

Lue lisää

JOTAR ja TAKO hankkeet

TAKO- ja JOTAR-hankkeiden tavoitteena on kehittää asumisen ja työnteon ratkaisuja, jotka lisäävät rakentamisen kestävyyttä, joustavuutta ja terveellisyyttä. Osakokonaisuudet liittyvät toisiinsa: joustavat rakennukset ovat pitkäikäisempiä eli kestäviä, sillä ne sopeutuvat ympäristön ja kulttuurin muutoksiin. Joustavat rakennukset ovat myös terveellisiä, sillä ne ottavat huomioon asukkaansa muuttuvat tarpeet. Muita hankkeiden painopisteitä ovat digitaaliteknologia ja palvelut osana hyvinvointia sekä puumateriaalien terveysvaikutukset. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMKin sekä Etelä-Pohjanmaalla toimivien yritysten ja julkisten tahojen kanssa.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Virpi Palomäki
virpi.palomaki@tuni.fi

Lue lisää