Development Projects

The development work carried out at the University Consortium of Seinäjoki utilises the latest research data. Our starting point is to apply the latest scientific knowledge to solve practical problems and questions arising from businesses and everyday life. The best results are obtained when we combine multidisciplinary knowledge with everyday expertise and experiences.

Small research and development projects can help companies get a head start in solving tricky problems or engaging in collaborative development. These types of projects can utilise many forms of expertise, such as expert knowledge, literary analyses, interviews, seminars and workshops. A small preliminary study may later lead to more extensive research and development projects. Research and development projects offer diverse opportunities for participation, especially to actors in South Ostrobothnia.

We are also part of many international networks. An increasing number of companies, service organisations and cultural actors base their competitiveness on international-level expertise and the latest available data. We provide numerous opportunities for promoting international collaboration and can help you access a wide range of funding instruments.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita, joista alla esimerkkejä viimeaikaisista hankkeista:

DATOS

Toimintaympäristön muutokset haastavat yrityksiä pohtimaan DATOS-hankkeen tavoitteena on ratkaista se, miten Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa voidaan yrityksiä ja muita organisaatioita aktivoida digitaalisten ja vihreän kasvun ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä ja kasvattaa tietotekniikan alan korkea tason osaamista.

Lisäksi hankkeella haetaan ratkaisua koronapandemian yrityksille aiheuttamiin ongelmiin ja etsitään keinoja tukea yritysten toipumista esimeriksi ohjelmisto-osaamiseen, massadataan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn liittyvän osaamisen edistämisellä.

Yhteyshenkilö:
asiantuntija Mikko Auranen,
mikko.auranen@tuni.fi

Lue lisää

STRATU

Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU)

Toimintaympäristön muutokset haastavat yrityksiä pohtimaan pitkäjänteisesti tulevaisuuttaan. STRATU-hankkeen tavoitteena on tukea eteläpohjalaisten pk-yritysten strategista tulevaisuustyötä. Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu tuovat asiantuntemuksensa yritysten käyttöön ja edistävät laadukkaan tulevaisuustiedon hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla kerätään uutta tietoa yritysten kapasiteetista vastata erilaisiin megatrendeihin sekä yllättävämpiin muutosvoimiin. Yrityksiltä saatava toimialakohtainen ennakointitieto hyödyttää myös alueellista kehittämistyötä.

Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset pk-yritykset, välillisesti alueen aluekehittäjätahot, elinkeinoelämän etujärjestöt ja elinkeinotoimijat.

Yhteyshenkilö:
Heli Kurikka,
heli.kurikka@tuni.fi

Lue lisää

Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään –
koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla

Hanke käynnistyy maaliskuussa 2023.

Hankkeen rahoitus: JOTPA

Yhteyshenkilö:
mari.kekola@tuni.fi

Lue lisää

OK Työmarkkinoilla

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa yksilön osaamistarve muutetaan koulutuksen avulla työmarkkinoilla tarvittavaksi osaamiseksi, ja siten kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla. Uusi osaaminen edistää mahdollisesti myös rekrytoivan organisaation kilpailukykyä osaavan henkilöstön tuottavuutena ja innovatiivisuutena.

Yhteyshenkilö:
asiantuntija Mari Kekola,
mari.kekola@tuni.fi

Lue lisää

New Knowledge Interface

New Knowledge Interface -hankkeen tavoitteena on rakentaa Seinäjoki-Tampere -yhteistyönä kansainvälisesti merkittävä innovaatioekosysteemikokonaisuus.  New Knowledge Interface – Uusi osaamisen yhdyspinta -hanke toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä, Seinäjoen yliopistokeskuksen (Tampereen yliopisto) toimiessa päätoteuttajana. Hankkeen päärahoittajana on Pirkanmaan liitto/Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti on noin 376 000 euroa. Hankeaika ulottuu hankkeelle haetun jatkoajan puitteissa välille 1.8.2020 – 31.10.2022.

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Nadja Nordling
nadja.nordling@tuni.fi

Lue lisää

JOTAR ja TAKO hankkeet

TAKO- ja JOTAR-hankkeiden tavoitteena on kehittää asumisen ja työnteon ratkaisuja, jotka lisäävät rakentamisen kestävyyttä, joustavuutta ja terveellisyyttä. Osakokonaisuudet liittyvät toisiinsa: joustavat rakennukset ovat pitkäikäisempiä eli kestäviä, sillä ne sopeutuvat ympäristön ja kulttuurin muutoksiin. Joustavat rakennukset ovat myös terveellisiä, sillä ne ottavat huomioon asukkaansa muuttuvat tarpeet. Muita hankkeiden painopisteitä ovat digitaaliteknologia ja palvelut osana hyvinvointia sekä puumateriaalien terveysvaikutukset. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMKin sekä Etelä-Pohjanmaalla toimivien yritysten ja julkisten tahojen kanssa.

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Virpi Palomäki
virpi.palomaki@tuni.fi

Lue lisää