Degree Education

Vaasan yliopisto logo

Master’s Programme in Strategic Project Management, University of Vaasa (in English)

Strategic Project Management is a new master’s programme to educate experts who can consider the needs and opportunities of project management theory, concept and analysis in engineering context.

You will learn how to plan, manage and execute projects. You will also receive the tools to understand how standards apply and relevant frameworks related to project management.

When utilising analytical tools for decision-making, planning and control, you will be able to manage projects in a lean and strategically effective way. New innovations and sustainability as well as ethical practices in project management are some aspects you will learn more about during the programme.

Application period January 2024

Tampereen yliopisto logo

Tietopohjaisten web-järjestelmien tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto (in Finnish)

Tieto­tekniikan DI-ohjelma ja Tietojen­käsittelyopin maisteri­ohjelma

Tietopohjaisten web-järjestelmien ohjelma tarjoaa vankat perustiedot tieto- ja ohjelmistotekniikasta. Opintojen tavoitteina on tarjota taitoja suunnitella ja toteuttaa laajoja tietojärjestelmiä sekä hallinnoida ja kehittää ohjelmistojen tuotantoprosesseja. Opinnoissa korostuvat verkko- ja pilvipalvelut alustana esimerkiksi big data -pohjaisille sovelluksille. Lisäksi opintoja voi valita mm. seuraavista aiheista: liiketoiminta, tietoturva, käyttäjäkokemus, big data ja IoT.

Tutkinto-ohjelma on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja ohjelmasta voi valmistua tietojenkäsittelyn filosofian maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi.

Koulutus käynnistyy Seinäjoella syksyllä 2022.

Vaasan yliopisto logo

Kasvu­yrityksen johtamisen maisteri­ohjelma, Vaasan yliopisto (in Finnish)

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Lähtökohtana on vastuullisen yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Edellinen haku ohjelmaan oli syksyllä 2021. Seuraavan hakuajan aikataulua ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Taideyliopisto logo

Kulttuurisen musiikin­tutkimuksen kandidaatti­koulutus, Taideyliopisto (in Finnish)

Taideyliopiston Seinäjoen toimipisteessä käynnistyy syksyllä 2022 kulttuurisen musiikintutkimuksen asiantuntijuuden ja musiikintutkimuksen kandidaattiohjelma. Koulutusohjelma tarjoaa monipuolisia valmiuksia toimia erilaisissa musiikki- ja kulttuurialan tehtävissä, esimerkiksi toimittajana, kriitikkona, kuraattorina, alan organisaatiossa tai muissa alan hallinto- ja välittäjärooleissa.

Katso lisää:
www.uniarts.fi: Kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelma

Lisätiedot:
yksikön päällikkö Piia Kleemola-Välimäki

Tampereen yliopisto logo

Sosiaali­työn maisteri­ohjelma, Tampereen yliopisto (in Finnish)

Sosiaalityö on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kysymyksiä, sosiaalisia ongelmatilanteita ja niihin liittyviä muutosprosesseja tarkasteleva yhteiskuntatieteellinen oppiaine. Se kouluttaa asiantuntijoita sosiaalityön asiakastyöhön sekä hallinto-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtäviin. YTM-tutkinto antaa valmiudet toimia myös muissa yhteiskuntatieteellistä peruskoulutusta edellyttävissä tehtävissä. Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa suoritettu kandidaatin ja maisterin tutkinto antaa lainsäädännön mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Edellinen haku ohjelmaan oli 2021. Seuraavan hakuajan aikataulua ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Tampereen yliopisto logo

Digitaalisen tuotanto-, prosessi- ja laite­automaation DI-tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto (in Finnish)

Automaatio- ja konetekniikan alan digitaalisen valmistuksen opinnoissa painottuvat tuotannon ja prosessien suunnittelu ja mallinnus sekä datan keräys ja sen analysointi. Koulutus antaa pohjatiedot siihen, kuinka datan keräys ja sen käsittely alati muuttuvasta tuotannosta pitäisi tulevaisuudessa ratkaista.

Digitaalisen valmistuksen opinnot antavat hyvät valmiudet toimia koneisiin ja laitteisiin liittyvissä suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä, mutta myös esim. myynti-, markkinointi- ja konsultointitehtävissä.

Tutkinto-ohjelma on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja seuraava haku on suunnitteilla vuodelle 2023.