Jatkuva oppiminen

Kehitä osaamistasi ja itseäsi! Meillä on tarjolla avoimen yliopiston opintoja, opintopaketteja ja täydennyskoulutusta.

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus järjestetään pääasiassa monimuoto- ja verkko-opetuksena. Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopisto-opiskeluun ja valmistautua tutkinto-opintoihin.

Avoimen kautta voit opiskella tutkinto-opintoihin kuuluvia kursseja ja opintokokonaisuuksia maksua vastaan.

Avointen yliopisto-opintojen hienous on siinä, että voit yhdistellä kursseja juuri sinulle sopivalla tavalla. Voit kokeilla yksittäisiä kursseja eri aloilta, syventyä yhteen asiaan tai löytää väylän tutkinto-opiskelijaksi.

Tampereen yliopisto:
Koulutushaku | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Vaasan yliopisto:
Avoimen yliopiston opintotarjonta | Vaasan yliopisto (uwasa.fi)

Avoimet verkkokurssit eli MOOCit:
Helsingin yliopisto (helsinki.fi)

Taideyliopiston koulutukset Seinäjoella:
Koulutukset Seinäjoella | Taideyliopisto (uniarts.fi)

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston opinnot Seinäjoella
E-P:n kesäyliopisto Seinäjoella

Tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa yliopistossa

Yhä useampi opiskelija rakentaa tarjolla olevista avoimen yliopiston opintojaksoista ja -kokonaisuuksista itselleen sellaisen opinto-kokonaisuuden, joka palvelee hänen tavoittelemaansa tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää sellaisenaan yliopistotutkintoon, jonka tutkintovaatimusten mukaan ne on suoritettu. Tällaisten opintojen suunnitteluun on yliopistokeskuksessa henkilökohtaista opintoneuvontaa.

Avoimessa yliopistossa opintoja suorittanut voi hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella ilman valintakoetta ns. avoimen väylän/erillishaun kautta. Tällöin opiskelijalta vaaditaan, että hänellä on tietty määrä perus- ja aineopintoja suoritettuna haettavasta pääaineesta ja usein myös sivuaine- ja kieliopintoja. Valintakriteerit vahvistetaan yliopistoissa vuosittain. Avoimen väylän lisäksi opiskelija voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen kautta. Eri yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnoistaan, joten lisätietoja hakumenettelyistä on hyvä kysyä siitä yliopistosta, johon on pyrkimässä.

Vaasan yliopisto järjestää yliopistokeskuksessa johtamisen, markkinoinnin ja talousoikeuden sekä viestintätieteiden väyläopintoja. Tampereen yliopisto järjestää sosiaalityön, terveystieteiden, yhteiskuntatutkimuksen ja hallintotieteiden väyläopintoja. Neuvonta- ja ohjauspalveluista saat lisätietoja näistä mahdollisuuksista.

Opintopaketit – Neljän yliopiston parhaat palat valmiiksi paketoituna!

Opintopaketit ovat valmiiksi koottuja työelämälähtöisiä teemapaketteja avointen yliopistojen opintojaksoista. Opintopaketteihin kuuluvat opintojaksot suoritetaan verkossa, joten voit osallistua joustavasti omalta paikkakunnaltasi. Opintopaketit koostuvat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston, Vaasan yliopiston, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston sekä Taideyliopiston tarjonnasta.

Kehitä osaamistasi työelämässä valmiiksi kootulla monialaisella teemapaketilla!

Lukuvuonna 2023-24 toteutetaan seuraavat opintopaketit:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut muutoksessa
  • Uudistuva työhyvinvointi ja henkilöstöjohtaminen
  • Digitaidot ja tekoäly työelämässä
  • Vastuullinen ja asiakaslähtöinen liiketoiminta

Tietointensiivisen ohjelmistokehityksen syventävä kokonaisuus

Kokonaisuus on suunniteltu ohjelmisto-osaamisen syventämiseen ja se sisältää web-ohjelmointia, tietoturvaa, data-analytiikkaa ja pilviteknologiaa. Voit opiskella yksittäisiä osaamisalueita tai keskittyä esimerkiksi kyberturvallisuuteen tai web-ohjelmointiin. Kokonaisuuden tavoite on opiskelijoiden aiemman osaamisen modernisointi vastaamaan työelämän nouseviin trendeihin ja osaamistarpeisiin. Jos pohjatiedot kaipaavat täydentämistä, aluksi voi suorittaa ohjelmoinnin peruskurssit sekä tietokantojen perusteet. Ei haittaa, vaikka opinnoistasi on kulunut pidemmän aikaa, koska koulutukseen kuuluu paikallista lähi- ja vertaistukea sekä opintoneuvontaa ja ohjausta Seinäjoella. Niiden avulla saat opintoihin räätälöityä tukea.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus tarjoaa mahdollisuuden täydentää ja kasvattaa henkilökohtaista tai koko yrityksen osaamista osana työtä tai työssäkäynnin ohella. Opinnot voivat koostua esimerkiksi seminaareista, yksittäisistä kursseista, kehittämishankkeiden koulutuksista tai laajemmista asiantuntija- ja erikoistumiskokonaisuuksista.

Yliopisto-opinnot tutuksi toisella asteella

Yliopisto-opintoihin voi tutustua helposti avoimen yliopiston kautta. Jos et vielä tiedä, mitä oikeastaan haluaisit opiskella tai tehdä tulevaisuudessa, voit kokeilla avoimessa vaikka yhden kurssin verran, minkälaisia eri oppiaineet oikeastaan ovat.

Yliopistot järjestävät myös mahdollisuuksia päästä tutustumaan eri oppiaineisiin ja yliopisto-opiskeluun tutustumiskursseilla. Kurssit on tarkoitettu erityisesti toisen asteen opiskelijoille jatko-opintojen suunnittelun tueksi, mutta kuka tahansa yliopisto-opiskelusta kiinnostunut voi osallistua.