Seinäjoen kauheimmat ja kauneimmat paikat -karttakysely

Korkeakouluopiskelija, vastaa karttakyselyyn ja vaikuta!

Missä Seinäjoella on makeimmat mestat, kauheimmat ja kauneimmat kulmat tai sinulle tärkeimmät paikat? Miten kehittäisit kaupunkiympäristöä? Vastaa ja saat äänesi kuuluviin kaupungin kehittämisessä:  https://app.maptionnaire.com/q/632t4vwr72w7

Vastaajien kesken arvomme lahjakortteja Rytmikorjaamolle!

Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopisto, yhteistyökumppaninaan Seinäjoen kaupunki. Lisätietoa: www.tuni.fi/fi/tutkimus/kevola.

***

IN ENGLISH

Higher education student, take our map survey and make a difference!

Where in Seinäjoki are the ugliest and most beautiful spots or the places that are most important to you? How would you develop this city? Share your experiences and get your voice heard in the development of the city: https://app.maptionnaire.com/q/632t4vwr72w7

Prize draw of Rytmikorjaamo gift cards among participants!

Research conducted by Tampere University in cooperation with City of Seinäjoki

More information: https://www.tuni.fi/en/research/attractiveness-and-quality-factors-medium-sized-higher-education-city-case-seinajoki