Kipinöitä TKI-työhön ja kasvuun

Etelä-Pohjanmaan TKI-toiminnan volyymi on nousujohteinen ja luonne kansainvälistyvä. Alueella on käynnissä paljon hankkeita tuoreen tutkimustiedon jalkauttamiseksi yrityksille erilaisten yhteistyömuotojen avulla. Hankkeet ovat usein Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamia (EAKR). Sitä mukaa kun yrityksemme ja tutkimuksemme kansainvälistyvät ja kasvavat, EAKR-rahoituksen rinnalle nousee kansallinen ja kansainvälinen, edelläkävijyyteen perustuva TKI-rahoitus. Siihen kuuluvat muun muassa kansallinen Business Finlandin rahoitus sekä Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoitus.

Business Finlandin rahoittamat Veturihankkeet ovat oivallinen mahdollisuus tutkimuslaitoksille ja sekä pienemmille että suuremmille yrityksille päästä mukaan ratkaisemaan aikamme isoja globaaleja haasteita, hyödyntämään teknologisia murroksia ja samalla kehittämään omia tuotteitaan ja liiketoimintaansa. Veturihankkeiden voima piilee siinä, että matkan varrella tulee ratkaistua lukemattomia, hyvinkin erityyppisiä ja eri alojen ongelmia, joiden ratkaisemisessa on kaikille yrityksille paljon tilaa ja mahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä kaksi Veturihanketta, toinen Epec Oy:llä osana Ponsse-konsernia ja toinen Valio Oy:llä.

TKI-toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa harkitseville ja sitä toteuttaville yrityksille listaan pohdittavaksi seuraavat vinkit, jotka voivat olla hyödyllisiä yhteistyökumppaneita ja ulkopuolista rahoitusta etsittäessä:

  1. Laita yrityksen tuote- ja teknologiavisiot kuntoon.
  2. Laadi selkeä teknologia- ja tuotetiekartta tuleville vuosille.
  3. Jos mahdollista, lobbaa kehitysteemaasi mahdollisille rahoittajille yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
  4. Ole aloitteellinen kaikessa toiminnassa.
  5. Tutkimus- ja muiden organisaatioiden ottaessa yhteyttä, esitä selkeä kehitystiekartta tai kehitystarpeesi. Näin saat jatkossa kehitysideoita ja yhteistyöehdotuksia yrityksellesi relevanteista teemoista. Mitä avoimempi olet, sitä enemmän saat.
  6. Varmista, että yrityksestäsi on tiedossa henkilö sekä yrityksen sisällä, että yrityksestä ulospäin, johon mahdollisten kehitysideoiden tai ratkaisuiden liittyen toivotaan oltavan yhteydessä. Oleellista on myös se, että yrityksen sisällä on olemassa toimintamalli ulkopuolelta ja sisältä tulevien kehitysideoiden systemaattiseen käsittelyyn.

Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen ovat erittäin tärkeitä. Niihin kytkeytyy monia elementtejä, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä: Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus. Arvot, asenteet ja perinteet. Kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen. Yksilöille ja yrityksille suunnatut liiketoiminnan syntymiseen, kehittymiseen ja kansainvälistymiseen suunnatut tukiprosessit ja niiden toimivuus. Sekä ennen kaikkea henkilöiden ja yritysten sisäinen kasvukipinä.

Kasvukipinä vaikuttaisi olevan monen muun elementin parasta polttoainetta, jota ilman muiden elementtien koneet eivät saavuta täysiä kierroksia. Yhtenä sytykkeenä voisi toimia erityyppisen taustan omaava työntekijä, yrityksen ulkopuolelta tuleva uusi hallituksen jäsen tai ulkopuolinen neuvoa antava ryhmä.

Toivon, että edellä esittämäni vinkit tarjoavat konkreettisia keinoja työkalupakkiin, sekä herättävät vilkasta keskustelua vaikkapa siitä, mitkä asiat sytyttävät yritysten kasvukipinän. Lopuksi vielä tehtävä yrityksille: Käy yrityksessäsi läpi mainitut TKI-yhteistyön vinkit. Jos resonoi, ota käyttöön.

Jaakko Yli-Ojanperä
toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 22.4.2024.