Laadukkaan opetuksen ja käytännön yhdistely on antanut hyvän pohjan oppimiselle

HM ja valmistuva KTM, yrittäjä Antti Rajala Rajaketo Oy:stä suoritti kauppatieteiden maisteriohjelman Seinäjoella.
– Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmassa minua kiinnosti erityisesti se, että nyt oli mahdollisuus yhdistää koulutus ja oman yritystoiminnan kehittäminen. Toimiminen konsulttina vaatii laajapohjaisten teoriatietojen hallitsemista, kertoo Antti Rajala Rajaketo Oy:stä.
Maisteriohjelman toteutuksen joustavuus oli edellytys koulutukseen osallistumiselle.
– Opiskelu on ollut monimuotoista, intensiivisten lähituntien lisäksi ohjelmaan on kuulunut verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä ja itseopiskelua. Näin aikaa on jäänyt myös samanaikaiseen työntekoon ja vapaa-ajan aktiviteetteihin.

– Suuri hyöty on tullut kokeneesta ja motivoituneesta opiskelijaryhmästä ja tämän kautta vertaisoppimisesta.

Laadukkaan opetuksen ja käytännönläheisyyden yhdistely on antanut hyvän pohjan oman osaamisen kehittymiselle.
– Suuri hyöty on tullut kokeneesta ja motivoituneesta opiskelijaryhmästä ja tämän kautta vertaisoppimisesta. Ryhmätöiden kautta on päässyt tutustumaan myös kanssaopiskelijoiden organisaatioihin.
– Pari kehittämisehdotusta voisin heittää uuden opetussuunnitelman tekijöille. Muutamia kursseja on pystynyt suorittamaan Vaasassa järjestettävässä päiväopetuksessa. Olisi hyvä, jos tätä tuettaisiin entistä enemmän ja mahdollistettaisiin valmistuminen nopeammassa aikataulussa. Kurssien sisällöissä voisi myös huomioida enemmän alkuvaiheen yritysten kasvuproblematiikkaa, ideoi Antti Rajala.

HAASTATTELU AIRA METSÄ-KETELÄ, KUVA ESA VUORENMAA