Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijoilla kovat tavoitteet – yhteinen korkeakoulustrategia julkaistu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys tavoittelevat yhdessä kasvua ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä tiiviissä yhteistyössä.

Tavoitteena on, että koulutustarjonta monipuolistuu, koulutuspaikat lisääntyvät ja tutkintojen määrät kasvavat. Yhteinen tavoite on 500 uutta aloituspaikkaa – ja lähes saman verran uusia tutkintoja vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitellaan jatkuvan oppimisen volyymin merkittävää kasvua.

Toimet ovat välttämättömiä, koska koulutus ja osaaminen tukevat suoraan työelämän uudistumista ja yritystoiminnan kilpailukyvyn tukemista sekä väestön hyvinvoinnin edistämistä.

Yhteiset tavoitteet on kirjattu uuteen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijoiden korkeakoulustrategiaan 2030.

– Tavoitteet ovat kovia, mutta tässä tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa. Etelä-Pohjanmaan koulutustaso ja korkea-asteen koulutustarjonta ovat huolestuttavan alhaisella tasolla, toteaa yliopistokeskuksen johtaja Juha Alarinta.

Korkeakoulutuksen saatavuuden kasvattamisessa ollaan kuitenkin jo positiivisessa lähtövireessä: Seinäjoen ammattikorkeakoulu sai 55 aloituspaikkaa lisää vuodelle 2022. SeAMKin aloituspaikoista viisi kohdentuu tekniikan alalle bio- ja elintarvikeinsinöörien koulutukseen. Terveys- ja hyvinvointialalle tulleet 50 lisäpaikkaa jakautuvat tasan sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen kesken.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa avautuu tänä vuonna yhteensä 45 uutta koulutuspaikkaa. Taideyliopisto sai 15 aloituspaikkaa Kulttuurisen musiikintutkimuksen kandidaattikoulutuksen käynnistämiseen Seinäjoella syksyllä 2022. Tampereen yliopisto käynnistää tietotekniikan diplomi-insinööri ja tietojenkäsittelytieteen filosofian maisterin tutkinto-ohjelmat, joissa aloittaa Seinäjoella syksyllä yhteensä 20 opiskelijaa. Vaasan yliopiston kauppatieteiden maisterikoulutuksen sisäänottoa kasvatettiin kymmenellä opiskelijalla.

Marraskuussa 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Seinäjoen yliopistokeskukselle 531 000 euroa yliopistokeskusten vahvistamiseen. Tällä rahalla laajennetaan vuosina 2022 ja 2023 tutkintokoulutusta, pilotoidaan työelämää tukevia lyhyitä koulutuksia sekä tehdään uudenlaista yhteistyötä yritysten kanssa alueen osaamisen vahvistamiseksi.

Korkeakouluyhteisön yhteiset strategiset tavoitteet liittyvät vahvasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja kansainvälisyyden lisäämiseen. Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kolminkertaistaminen, kansainvälisen tutkimusrahoituksen sekä tutkimus- ja kehittämistyötä tekevän henkilöstön määrän tuplaaminen ovat yhteisiä tavoitteita.

– SeAMKissa on aloitettu uusia kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia ja varsinkin kansainvälisten opiskelijoiden määrä tulee kasvamaan. Myös ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä kasvaa SeAMKissa tänä vuonna todella reippaasti, toteaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Jaakko Hallila.

– Kovien tavoitteiden eteen tarvitaan innostunutta yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten ja kuntien sekä muiden tärkeiden kumppaneiden kanssa. Koulutus ja tutkimus- ja innovaatiotoiminta on kaikkien yhteinen etu ja vie Etelä-Pohjanmaata eteenpäin, jatkaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen toiminnanjohtaja Olli-Pekka Viinamäki.

Alueella kokoontuva Korkeakoulupolitiikan yhteistyöryhmä totesi tammikuussa kokouksessaan, että korkeakoulustrategian toteuttamiselle on näköpiirissä erinomainen aikaikkuna, kun Etelä-Pohjanmaan käytettävissä olevat EU-varat kasvavat. Samalla on tärkeää pitää hyvää yhteyttä yliopistojen pääkampusten ja maakunnan eri toimijoiden välillä, jotta yhteistyö kehittyy ja syventyy kestävästi.

Strategia on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Lisätietoja:

Juha Alarinta, johtaja, Seinäjoen yliopistokeskus
Jaakko Hallila, rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Olli-Pekka Viinamäki, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys