UCSEdu – koulutuksen vahvistamista neljän yliopiston yhteistyönä

Seinäjoen yliopistokeskuksessa on käynnistynyt neljän yliopiston yhteinen hanke: UCSEdu: yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yliopistokoulutukselle pitkäjänteinen toteuttamistapa sekä laajentaa yliopistokoulutuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla niin tutkintokoulutuksen kuin jatkuvan oppimisen palveluiden näkökulmasta.

Hankkeessa jatketaan yliopistokeskukselle ominaisen verkostomaisten toimintatavan yhteiskehittämistä ja luodaan vetovoimaa edelleen vahvistava toimintatapa eteläpohjalaiselle yliopistotoiminnalle digitalisaation edut hyödyntäen. Hankkeen pitkän aikavälin tuloksena Etelä-Pohjanmaan yliopistollinen toiminta on vahvistunut kokonaisuudessaan. Sen osana erityisesti Seinäjoen yliopistokeskuksen koulutustarjonta on laajentunut ja tarjonta on vakiintunut.

Hanke toteutetaan neljän yliopiston yhteistyönä, jotka kaikki ovat Seinäjoen yliopistokeskuksen jäsenyliopistoja. Hankkeen päätoteuttajana on Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Helsingin yliopisto, Taideyliopisto sekä Vaasan yliopisto. Hankkeen päärahoittajana on Etelä-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti on noin 580 000 euroa. Hankkeen kesto on 1.9.2023–30.9.2025.

Hankkeen projektiryhmässä työskentelevät:
TAU: Mari Kekola, Hanna-Leena Hietaranta-Luoma
HY: Katja Perttu, Aapo Jumppanen
TaiY: Anita Salmela, Piia Kleemola-Välimäki
VY: Elina Hirvonen

Lue lisää: UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)