Seinäjoen yliopistokeskus tähtää merkittävään kasvuun

Etelä-Pohjanmaalla halutaan nostaa rimaa reilusti yliopistokoulutuksessa ja -tutkimuksessa. Seinäjoen yliopistokeskus on julkistanut uuden tutkimus- ja koulutusstrategian, jonka tavoitteet tähtäävät vuoteen 2030. Tutustu Seinäjoen yliopistokeskuksen koulutus- ja tutkimusstrategiaan 2030 TÄÄLTÄ.

Merkittävää, että yliopisto-opiskelijoiden määrä kasvaa jopa nelinkertaistaiseksi ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohenkilöstön määrä tuplaantuu.

– Meillä on varaa asettaa rima korkealle, kun valtakunnallisessa vertailussa olemme olleet niin alhaisella tasolla. Alueemme työnantajat tarvitsevat kipeästi myöskin yliopistotutkinnon suorittaneita osaajia. Alueen kilpailukyvyn varmistamiseksi meidän on myös panostettava huomattavasti paremmin TKI-henkilöstöön ja tutkimukseen tukeutuvaan vetovoimaiseen koulutukseen, kertoo Seinäjoen yliopistokeskuksen johtaja Juha Alarinta.

Seinäjoen yliopistokeskuksen missiona on tuoda yliopistot ja yliopistotasoinen koulutus lähelle eteläpohjalaisia. Alarinnan mukaan muutokset tulevat näkymään heti ensi syksynä Vaasan yliopiston kasvupanoksina Seinäjoella.

– Vaasan yliopisto haluaa lisätä näkyvästi panostustaan Seinäjoen alueen koulutukseen  ja tutkimukseen ja siten tukea alueen strategisten tavoitteiden toteuttamista. Syksyllä meillä alkaa uusi englanninkielinen maisteriohjelma, sen myötä Seinäjoen kampuksen opiskelijavirtamme kasvaa huomattavasti. Kansainväliset opiskelijat näkyvät Framilla heti tulevana syksynä ja näin myös tilatarpeemme ovat lisääntyneet, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen valottaa.

Uusi strategia korostaa Seinäjoen yliopistokeskuksen olevan vuorovaikutusta, sivistystä ja osaamista edistävä avoin, monialainen ja kansainvälinen tiede- ja taideyhteisö. Vetovoimaisen yliopistokoulutuksen ja kansainvälisen TKI-toiminnan ja rahoituksen lisäämisen lisäksi tavoitteena on laajentaa ja syventää vuorovaikutusverkostoja sekä rakentaa uutta luovaa korkeakouluyhteisöä.

– Erityisesti haluamme nyt vahvistaa alueen kansainvälisyyttä ja lisätä alueen nuorten tietoisuutta yliopistojen toiminnasta Seinäjoella sekä juurruttaa uusia osaajia alueelle. Tiivistämme työelämä- ja yritysyhteistyötä merkittävästi, esimerkiksi edistämällä yliopisto-opiskelijoiden harjoittelua Etelä-Pohjanmaalla, Alarinta sanoo.