Asko Peltola – Kansainvälistymällä uutta potkua kehittämistyöhön

Kansainvälistyminen on monella tapaa elinvoimaisuuden ehto Etelä-Pohjanmaalle ja sen toimijoille.

– Voimme lähteä mukaan kansainvälisiin hankkeisiin luomaan yhteyksiä, voimme järjestää Etelä-Pohjanmaalle kansainvälisiä tapahtumia, voimme hyödyntää EU:n tutkimusresursseja, voimme määrittää ne osaamisalat, joista Etelä-Pohjanmaa maailmalla tunnetaan, listaa maakuntajohtaja Asko Peltola kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Yritysten ja elinkeinoelämän näkökannat ovat keskiössä juuri valmistuneessa Älykkään erikoistumisen strategiassa.

– Etelä-Pohjanmaa on rikas, monimuotoinen maakunta. Keskusalueen ulkopuoleltakin löytyy innovatiivista kansainvälistä yritystoimintaa mm. Juustoportti, Pramia, Mäkelä-Alun luoma alumiinikeskittymä ja Skaala, luettelee Peltola esimerkkeinä.

Korkeakouluja tarvitaan erityisesti osaamisen kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen. Tutkijahotelli ja Ruralia Visiting Scholars ovat oivallisia toimintoja, joiden avulla Etelä-Pohjanmaalle saadaan pitempiaikaisia asiantuntijavierailuja.

– Yliopistokeskuksen henkilöstöön pitäisikin rekrytoida enemmän kansainvälisiä asiantuntijoita, kielenä Framin yliopistokäytävällä saisi yhä useammin kaikua englanti, haastaa Peltola.

EU on luonut hanketoiminnan kehittämistyön muodoksi. Hankkeet ovat luonteeltaan katkonaisia, mutta toisaalta niiden puitteissa pitäisi päästä enemmän kokeilemaan sellaistakin uutta, missä voidaan jopa epäonnistua.

– Maakunnassa tehdään myös pysyvää ja pitkäjänteistä kehittämistyötä, toteaa Peltola.

Haastattelijana Aira Metsä-Ketelä, kuvaajana Esa Vuorenmaa