Skaala – Yritys lähtee yliopistoyhteistyöhön oma kulma edellä

– Kipinää yhteistyöhön pitää löytyä molemmilta osapuolilta, muuten lieskaa ei synny, tietää Skaala konsernin toimitusjohtaja Markku Hautanen yrityksen ja yliopiston välisestä yhteistyöstä.

– Varsinkin teknologian ja johtamisen professoreilla pitää olla tiivis linkki yritysmaailmaan. Mutta yhtä tärkeää on, että yrityksillä itsellään on kehittämisintensiteettiä ja mahdollisuutta panostaa kehittämistyöhön. Panostus tarkoittaa sekä rahaa että osaamista.

Tutkimusyhteistyön merkitys kannattaisi nähdä maakunnassa laajemminkin mahdollisuutena, joka voi avata ovet kohtuullisilla panoksilla isoihin hankkeisiin, ja jotka viime kädessä hyödyttävät kaikkia osapuolia.

– Meillä on tässä suhteessa suhteellisen hyvä track record.

Professori Timo Mantereen tutkimusryhmälle heitettiin asiakastyössä huomattu ongelma. Varsinkin saneerauskohteissa ilmanvaihtojärjestelmät ovat usein riittämättömiä ja lisäksi ne ovat energiasyöppöjä. Projektin aikana syntyi uudenlainen teknologia, missä yhdistyvät hajautettu ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto.

– Hyvä sisäilma kuuluu kaikille, kuittaa Markku Hautanen uudesta tuotteesta tulevan asiakasarvon.

Panostus kehittämiseen ja osaamiseen näkyy

Panostukset ovat kasvattaneet yrityksen liikevaihtoa 40 %:lla viimeisen neljän vuoden aikana, samalla kun toimialan volyymi ja mm ikkunayksiköiden kysyntä ovat vähentyneet noin 30 %.Viimeisin panostus on Pietariin avattu ikkunatehdas.

– Onnistumisesta liiketoiminnoissa ja sen kautta tulleesta yrityskasvusta kertoo mm. se, että viimeisen viiden vuoden aikana Skaala on rekrytoinut keskimäärin yhden henkilön joka viikko. Skaalassa on iso joukko osaajia, joiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta yritys huolehtii.

Haastatteli Aira Metsä-Ketelä