Avoin yliopisto ponnahduslautana terveystieteiden maisteriksi

Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa on vuodesta 2007 alkaen järjestetty hoitotieteen opintopolkuja. Opintopolulla on mahdollista suorittaa valtaosan terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista työn ohessa Seinäjoella.

Atrialla työterveyshoitajana työskentelevä Maija Pohjola aloitti opinnot avoimessa yliopistossa.
– Minulla oli halu jatkaa opintoja ammattikorkeakouluopintojen jälkeen. Aluksi lähdin katsomaan ja kokeilemaan millaisia avoimen yliopiston opinnot ovat ja ne veivät kyllä mennessään.

Vaativinta opintojen aloittamisessa Maijalle oli työn ja opiskelun yhteensovittaminen. Hän kiittelee avoimen yliopiston tarjoamaa mahdollisuutta opiskella työn ohessa joustavasti omaan tahtiin. Tärkeää myös oli se, että opinnot järjestettiin Seinäjoella.

Kolmen avoimen yliopiston opiskeluvuoden jälkeen Maija jatkoi opintojaan tutkinto-opiskelijana Tampereella, asuen kuitenkin Lapualla.
– Opintojen jatkaminen tutkinto-opiskelijana oli luonteva jatko avoimen yliopiston opinnoille. Opintoja helpotti paljon se, että esimerkiksi tenttejä oli mahdollista tehdä joustavasti Seinäjoella.

Opiskelun tärkeimmäksi anniksi Maija luettelee englannin kielen ja kirjallisen tuottamisen kehittymisen sekä onnistumisen kokemukset. Opiskelukavereilta saatu vertaistuki oli tärkeää ja junamatkat Tampereelle menivät usein maailmaan parantaessa.

Kesäkuussa 2014 Maija valmistui terveystieteiden maisteriksi ja nyt opinnot jatkuvat avoimessa yliopistossa hallintotieteiden opinnoilla.