Terveisiä verokarhulta: asiaa tutkimusyhteistyön kulujen verovähennyksistä

Tutkimusyhteistyön kulujen lisävähennys

 

Vuoden 2021 alusta astui voimaan laki tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvän tutkimusyhteistyön lisävähennyksestä (1078/2020). Lakia sovelletaan elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotuksessa.

 

Lain soveltamisedellytysten täyttyessä verovelvollinen saa tehdä verotuksessaan 50 prosentin lisävähennyksen lain määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation laskuttamista alihankintamenoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön.

 

Koska elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, verovelvollinen saa lisävähennyksen tehdessään vähentää lisävähennyksen perusteeseen luettavat alihankintamenot 1,5-kertaisena.

 

Lisätietoja verottajan sivuilta.

 

 

Lahjoitus tieteen tukemiseen on vähennyskelpoinen

 

Verottaja on nimennyt Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen verotuksessa vähennyskelpoisen, tieteen tukemiseen tarkoitetun rahalahjoituksen saajaksi. Se tarkoittaa sitä, että verovelvollinen, joka lahjoittaa rahoitusosuuden Epanet-professuuriin, voi vähentää sen tulostaan verotuksessa.

 

Vähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja 50 000 euroa vuodessa.

 

Lisätietoja Olli-Pekka Viinamäki