Kysely eteläpohjalaisille ammattitaiteilijoille koronan vaikutuksista työskentelyyn

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö tekee selvitystä koronan vaikutuksista eteläpohjalaisten taiteilijoiden työtilanteeseen.

 

Koronapandemia on iskenyt taidealalla erityisen rajusti esittävään toimintaan. Tapahtumat, festivaalit ja yksittäisten taiteilijoiden työtilaisuudet ovat vähentyneet radikaalisti. Pitkään alalla toimineilla, jopa kansainvälisesti meritoituneilla taiteilijoilla, on ajatuksia alanvaihdosta ja tulevaisuus taidealalla nähdään hyvin epävarmana.

 

Kyselyitä koronapandemian vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan on jo tehty valtakunnallisesti. Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö haluaa tehdä vastaavanlaista selvitystyötä alueellisesti. Nyt avoinna oleva kysely kohdistuukin Etelä-Pohjanmaalla asuviin ammattitaiteilijoihin, heidän työtilanteeseensa ja hyvinvointiinsa.

 

Verkkokysely ja tulokset

 

Kysely löytyy verkosta. Kyselyyn toivotaan vastauksia viimeistään maanantaina 5.4.2021.

 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Taideyliopiston Seinäjoen yksikön jatkuvan oppimisen sisältöjen suunnitteluun ja taiteellisen toiminnan kehitystyöhön niin, että ne vastaavat taidealan haasteisiin mahdollisimman hyvin.

 

Kysely on osa TAKOOKO-hanketta, jota rahoittaa Seinäjoen yliopistokeskus.

 

Lisätietoja

* Maija Pokela, selvityksen tekijä
puh. 040 758 6303, maija.pokela (a) uniarts.fi

* Piia Kleemola-Välimäki, projektipäällikkö
puh. 040 710 4382, piia.kleemola.valimaki (a) uniarts.fi