DATOS hanke käynnistyy: Datalähtöisen ohjelmisto-osaamisen vahvistaminen työelämän ja yliopiston välisellä vuorovaikutuksella

DATOS -hankkeen tavoitteena on ratkaista se, miten Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa voidaan yrityksiä ja muita organisaatioita aktivoida digitaalisten ja vihreän kasvun ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä ja kasvattaa tietotekniikan alan korkea tason osaamista. Lisäksi tällä hankkeella haetaan ratkaisua koronapandemian yrityksille aiheuttamiin ongelmiin ja etsitään keinoja tukea yritysten toipumista esimeriksi ohjelmisto-osaamiseen, massadataan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn liittyvän osaamisen edistämisellä.

Hankkeen päätavoitteet ovat muodostaa verkostot yliopiston, yritysten, julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, rakentaa laaja yhteistyöpohja yliopiston ja yritysten kanssa sekä tiivistää yhteistyötä Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan välillä digitalisaation edistämiseksi. Erityisesti pk-yritykset pyritään saamaan mukaan yhteistyöverkostoihin hyödyntämään uutta osaamista.
Hankkeessa toteuttavia toimenpiteitä ovat mm. yritysyhteistyön kehittäminen, käytännön vuorovaikutus yritysten kanssa, teknologiafoorumien järjestäminen, teknologiapilottien koordinointi sekä koulutustarpeiden ennakointi.Lisäksi kiinnostuksen selvittäminen uusien oppimisteknologioiden pilotointiin yritysten osaamisen vahvistamiseksi kuuluvat hankkeeseen. Osaamisen siirtoon halutaan työelämäläheisyyttä, joka lisää myös erilaisten koulutusten kiinnostavuutta. Hankkeen puitteissa käynnistettävä sidosryhmä- ja yritysyhteistyöfoorumi luo tarvittavat edellytykset monipaikkaisen koulutuksen ja kehittämistyön vakiintumiselle.

Hankkeen olennaisimmat tulokset ovat uudenlainen toimintamalli yliopiston, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, koulutustarpeiden analyysi ja ennakointi yhteistyössä yritysten kanssa sekä teknologiafoorumit ja teknologiapilottien edistäminen. Koska hankkeen keskiössä on nimenomaan tietotekniikan ala, tarjoaa se laajat mahdollisuudet eri alojen, palveluiden ja yhteistyötahojen kanssa toimimiseen, sillä ohjelmisto-osaamisen kehittäminen läpi leikkaa yhteiskunnan tarpeita laajasti. Lisäksi digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton tukemisen myötä tuetaan vihreän talouden kasvua.

DATOS-hankkeeseen haetaan asiantuntijaa, katso lisää: Asiantuntija, Seinäjoen yliopistokeskus – datalähtöisen ohjelmisto-osaamisen vahvistaminen työelämän ja yliopiston välisellä vuorovaikutuksella (DATOS) -hanke (rekrytointi.com)