Avoin työpaikka: Asiantuntija, DATOS-hanke

Asiantuntija, Seinäjoen yliopistokeskus – datalähtöisen ohjelmisto-osaamisen vahvistaminen työelämän ja yliopiston välisellä vuorovaikutuksella (DATOS) -hanke

 

Datalähtöisen ohjelmisto-osaamisen vahvistaminen työelämän ja yliopiston välisellä vuorovaikutuksella Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa (DATOS) on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama kehittämishanke Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Hanke toteutetaan tiedekunnan sekä Seinäjoen ja Porin yliopistokeskusten yhteistyönä. Tämän asiantuntijan työpaikka on Seinäjoen yliopistokeskus.

DATOS-hankkeessa aktivoidaan yrityksiä ja muita organisaatioita digitaalisten ja vihreän kasvun ratkaisujen käyttöönottoon. Tavoitteena on ohjelmisto- ja data-analytiikka-alan korkean tason osaamisen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Toinen vastaava asiantuntija toimii Porissa. Asiantuntijat tukevat toisiaan osaamisen vahvistamisessa kummassakin maakunnassa.
Lisätietoja UCS:n sivuilta.

Tehtävänkuvaus
Asiantuntijan tehtäviin kuuluu vuorovaikutusverkoston rakentaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän ja Tampereen yliopiston asiantuntijoiden välillä, uudenlaisen toimintamallin luominen verkostoyhteistyölle, teknologiafoorumien järjestäminen, ohjelmisto- ja data-analytiikka-alan osaamistarpeiden ennakointi ja koulutusten markkinointi sekä teknologiapilottien koordinointi. Työn tavoitteena on digitalisaatioon liittyvän uusimman tiedon ja osaamisen siirtäminen elinkeinoelämän käyttöön. Tavoitteen toteuttamiseksi integroidaan alueella toimivia organisaatioita ja yliopiston asiantuntijoita nykyistä parempaan yhteiskehittämiseen.

Edellytykset
Hakijoilta edellytetään tehtävään soveltuvaa yliopistollista tutkintoa, kiinnostusta digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa koskevaan tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan halua ja kykyä edistää tutkimustiedon siirtoa käytäntöön. Hakijalta odotetaan hyvää englannin kielen taitoa sekä innostusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme
Tarjoamme näköalapaikan uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon työelämässä, alan tutkimukseen ja koulutukseen sekä aktiivisten yritysten toimintaan. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31.8.2023. Tehtävässä sovelletaan työsopimuslain mukaista kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään joulukuun 2021 alussa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakuohjeet
Pyydämme jättämään hakemuksen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakemukseen löytyy Tampereen yliopiston sivuilta:

Liitä hakemukseesi vapaamuotoinen CV. Hakuaika tehtävään päättyy perjantaina 29.10.2021 klo 23:59.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Seinäjoen yliopistokeskus, johtaja Juha Alarinta, 050-5345005, juha.alarinta@tuni.fi
Tavoitettavissa parhaiten: 18.10.2021 klo 15.00-16.00 ja 25.10.2021 klo 14.30-16.00.