Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään

Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään -hankkeen tavoitteena on kasvattaa ohjelmistoalan osaamista Etelä-Pohjanmaalla sekä vastata osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen.

Mallilla täytetään alueen koulutus- ja osaamispalvelujärjestelmän katveaukkoja ohjelmisto- ja ITC-alalla. Hankkeessa luodaan työelämälähtöinen ohjelmisto-osaamisen kasvattamiseen tähtäävä malli ja verkosto, joka rakentuu Tampereen yliopiston tuottamasta jatkuvan oppimisen verkkopohjaisesta koulutustarjonnasta, tiiviistä työelämäyhteyksistä alueen yrityselämään, opintoja tukevasta paikallisesta lähi- ja vertaistuesta sekä opintoneuvonnasta ja ohjauksesta. Kokonaisuus mahdollistuu yhteistyöllä sekä opiskelijahankinnalla työelämästä ja sen ulkopuolelta laajoja verkostoja hyödyntäen.

Tarjolla maksuttomia opintoja:

Syksystä 2023 lähtien tarjolle on tulossa joustava opintokokonaisuus ohjelmistoalan opintoja verkkopohjaisesti ja maksuttomasti suoritettavaksi.

Lisätietoja hankkeesta:

Mikko Auranen, projektipäällikkö sekä Jussi Rasku, tutkijatohtori, Seinäjoen yliopistokeskus

Ohjelmisto-osaamista joustavasti työelämään – koulutuspilotti Etelä-Pohjanmaalla | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)