Työ ja asuminen korona-arjessa – ja sen jälkeen

Tampereen yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu suunnittelevat ja kehittävät yhdessä tilaratkaisuja, joissa huomioidaan koronan tai muun mahdollisen tartuntataudin leviämisen estäminen, sujuvat etätyömahdollisuudet, sosiaalinen eristäminen sekä hyvinvointi ja terveysnäkökulmat. Samalla selvitetään myös hyvinvointipalveluihin liittyvä kotiin tuotavien palvelujen tuottamista. Hankkeessa suunnitellaan asuntoja ja asuinalueita yleisemmin joustaviksi siten, että ne pystyvät elinkaarensa aikana vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin.

 

Joustavuudella pyritään rakennuksen elinkaaren pidentämiseen. Valtaosa Suomen kerrostaloasuntokannasta on rakennettu vain muutaman vuosikymmenen elinkaaritavoitteella, mikä ei ole ekologisesti eikä sosiaalisestikaan kestävää. Uudisrakentaminen käyttää aina luonnonvaroja ja aiheuttaa päästöjä. Mikäli rakennukset kestävät pidempään – toivon mukaan ainakin satoja vuosia – vähenee uudisrakentamisen tarve. Pitkäikäisyyteen päästään laadukkailla materiaaleilla ja rakentamistavoilla sekä mahdollistamalla sopeutuminen lämpimämpiin ja kosteampiin ilmasto-olosuhteisiin.

 

TAKO-hankkeen (Työ ja asuminen korona-arjessa) keskiössä on tilasuunnittelun sopeutuminen asumistapojen välillä yllättäviinkin muutoksiin. Hyviä esimerkkejä ovat koronapandemia ja perhekäsityksen muutokset, kuten yksin asumisen yleistyminen. Joustava asunto sopeutuu sekä asujiensa eri elämänvaiheisiin että asukkaiden vaihtumiseen. Hankkeessa tutkitaan myös hyvinvointi- ja hoivapalveluiden sujuvaa kutomista asuinympäristöön digitaalisen teknologian avulla. Näin pyritään mahdollistamaan tuetun asunnossa elämisen vanhuuden koittaessa.

 

Hankkeen demokohteina on sekä korjausrakentamista että uudisrakennuksia. Uudisdemokohteet suunnittelen puurakenteisiksi. Tutkija Eero Okkonen Tampereen yliopistosta tutkii tilasuunnitelmissa antibakteeristen puupintojen mahdollisuuksia, jotta asunnot olisivat turvallisempia pandemiatilanteessa. Hän tarkastelee kohteita kestävän kehityksen kautta. Puun käyttö on ekologisesti kestävää vain, jos tuotteet ovat pitkäikäisiä ja materiaalin hankinnassa todellakin huomioidaan luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyminen. Biodiversiteetin heikkeneminen on tällä hetkellä ennätyksellisen nopeaa, ja toimialoista metsäteollisuuden osuus on siihen Suomessa suurin. Puun käyttö pitkälle jalostetussa muodossa, kuten rakennuspuuna, säilyttää materiaalin hiilinielun pitkään ja on taloudellisesti kestävintä.

 

TAKO-hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus.

 

Lisätietoja Eero Okkonen eero.okkonen@tuni.fi

 

*********************************************************************************************************

ETSINTÄKUULUTUS
Etsimme asuntojen ja asuinalueiden demosuunnittelukohteita.

Tavoitteena on suunnitella joustavia, kestävän kehityksen mukaisia ja terveys- ja hyvinvointinäkökohdat huomioivia kohteita Etelä-Pohjanmaalle.

 

Annamme mielellämme lisätietoja

Ari Hynynen ari.hynynen@tuni.fi,

Virpi Palomäki  virpi.palomaki@tuni.fi ja

Eero Okkonen eero.okkonen@tuni.fi

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä