Mitä yrityksellesi kuuluu?

Keijo Koivu, Henna Hyytiä
JULKAISTU ALUNPERIN ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJIEN BLOGISSA Mitä yrityksellesi kuuluu? – Yrittajat.fi

Mitä yrityksellesi kuuluu?

Erikoisia aikoja on eletty jo tovi, voi vain arvailla, miten kaikki on vaikuttanut yrityksen arkeen. Tai millaisen jäljen poikkeusajat jättävät tulevaisuuteen. Parhaimmillaanhan tuo jälki on positiivinen, ja on löytynyt uusia ajatuksia ja tapoja terävöittää liiketoimintaa. Erilaiset tietotekniikkaa hyödyntävät ratkaisut ovat ehkä ottaneet ison harppauksen, tai ainakin olleet ajatuksissa. Miten teillä?

Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen ei ole välttämättä läpihuutojuttu. On monta ratkaistavaa asiaa. Jo se, että tekee valinnan, haluaako aloittaa digitalisoitujen ratkaisujen kehittämisen tai uudistamisen, on iso juttu. Sitten pitäisi selvittää, mikä on järkevää, mahdollista ja kestävää. Mielessä saattaa käydä, onko riittävää osaamista asian haltuun ottoon, ja mistä sitä saa lisää. Ehkä olisi kiva tietää, mitä muualla tehdään, tai löytyisikö jostakin hyviä kumppaneita, joiden kanssa lähteä asiaa edistämään. Ja tietysti raameina ovat aika, raha ja muut resurssit. Resursseista ja kestävyydestä puheen ollen, jollekin yritykselle voisi esimerkiksi olla järkeenkäypää, että alueella olisi digitaalinen testi- tai koestusympäristö yhteiskäyttöön, ettei itse tarvitsisi kaikkea rakentaa.

Kun pitäisi päättää, mikä ratkaisu sopisi juuri itselle hyvin, on onneksi niitä, joiden puoleen kääntyä. Yrittäjäjärjestöt, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset ja kaupallisia ratkaisuja tarjoavat tahot ovat kaikki erinomaisia kontaktoitavia, kun asia mietityttää. Ja sitten on kaikki lukuisat hankkeet. Tuoreimpia avauksia tästä teemasta on Etelä-Pohjanmaan maakuntaliiton AKKE-rahoittama Digitaalinen tiekartta Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Digitaalinen tiekartta on lähivuosien suunnitelma siitä, mitä Seinäjoen yliopistokeskuksessa on tehtävä, jotta siellä osana alueen palveluverkkoa kyetään tukemaan elinkeinoelämää ja vahvistamaan tulevaisuuden kestävyyttä, ei vähiten uusien poikkeusaikojen varalta.

 

Tiekartoituksen hyöty yritykselle:

Lähtötilannetta kartoitettaessa selvitellään ensin usean eri liiketoiminta-alueen digi- automaation painepistealueita ja -tavoitteita teknologiateollisuudessa. Esimerkiksi ilmajokinen/ kurikkalainen metallialan yritys kartoittaa automatisoidumpaa laserleikkauslinjan /- pisteen lisäämismahdollisuutta tuotantoonsa tuleville vuosille. Tässä kartoituksessa esim. pyritään löytämään ja arvioimaan soveltuvaa kosteus-, testaus, demo-ajoympäristöä eri tutkimusyksiköistä tarvittavan laserleikkurin arvioinnin suorittamiseksi. Kyseinen ympäristö voinee sijaita E-P alueen tutkimustoiminnassa tai vaikkapa Tampereen alueen tutkimustoiminnassa. Samalla selvitellään nykyisen etäkäytön mahdollisuuksia koetestauksien suorittamiseksi etänä sekä tulevaisuuden tekniikoiden mahdollistamia uusia mittavampia digi- etäkäytön mahdollisuuksia.

 

Tieto eri mahdollisuuksista yritysten saataville

Koestus-, testaus-, demo- ja showroom-ympäristöjen tiedot tuodaan koostetusti yritysten näkyville ja käyttöön. Tällä hetkellä tieto on maailmalla hajallaan. Kartoitusvaiheen yrityksissä löytynee digi-automaation siirtymäpaineen osakohtia ja niille koestuspalveluita, joko tutkimuskentästä tai sitten muualta yrityskentästä, mikä mahdollistaa yritysten välisen yhteistoiminnan lisääntymisen.

 

Koskeeko tiekartta yrittäjää?

Ilmajoen Yrittäjien pj Jussi Eväsoja (sarjayrittäjä ) kiteyttää asian näin:  ”Tämä kyseinen hanke osuu ajan henkeen/ tapahtumiin eli mielenkiintoiseen kohteeseen nyt etätyön moodin nousun kautta. Hanke tullee tarjoamaan yrityksille mielenkiintoisia käytännön tapaisia alkupotkuja automaation & digitalisaation matkalle. Resurssien laajempi yhteiskäyttö ja käyttöaste ovat olleet lähellä omaa ydinajattelua ja uskon, että se kehitys tullee jatkumaan voimakkaasti edelleen tämänkin harjoituksen kautta. Suosittelen kiinnostumaan asiasta ja jopa osallistumaan jatkossa.”

Samansuuntaisia asioita yliopistokeskuksessakin siis mietitään kuin monessa yrityksessäkin, eli millaisia tietotekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja on oltava, tarvitaanko jonkinlaisia simulaatio- tai esittely-ympäristöjä oppilaitos-yritysyhteistyössä, millaisia koulutuksia on oltava tarjolla ja mitä tämä kaikki tarkoittaa henkilöstön osaamisen näkökulmasta.

Tiekarttaa varten halutaan tietää, mitä palveluja yritykset ja työntekijät tarvitsevat omassa digitalisoitumisessa onnistuakseen. Koska pyörää ei kannata keksiä uudelleen, vaikka sitäkin kannattaa aina parantaa ja vähintäänkin korjata, tiekartassa hyödynnetään myös alueen yrityksille jo aiemmin tehtyjä tiedusteluja digitalisaatioon liittyen. Yritysten näkymää tiekartan yhteydessä avaavat ohjausryhmätyöskentelyn kautta Etelä-Pohjanmaan yrittäjistä toimitusjohtaja Heikki Risikko ja MSK Groupilta talousjohtaja Kimmo Niemistö. Jos sinulla on ideoita, miten koulutusmaailma ja tutkimuskenttä voisi auttaa sinun yritystäsi tai ylipäätään erityyppisiä yrityksiä digitalisaation haltuun ottamisessa, niin ota yhteyttä. Piirretään muutaman lähikuukauden aikana ideat kartalle!

 

Kirjoittajat ovat Henna Hyytiä (TAU) ja Keijo Koivu (TAU), jotka ovat mukana Digitaalinen tiekartta Seinäjoen yliopistokeskuksessa-hankkeessa. Tiimin kolmas jäsen on Jussi Rasku niin ikään Tampereen yliopistosta (TAU). Hanketta tukee Etelä-Pohjanmaanliitto AKKE-rahoituksella.

Henna Hyytiä on kieli- ja yhteiskuntatieteilijä & eMBA, joka on työkseen mukana alueellista elinvoimaa edistävissä verkostoissa, tarkkailee tulevaisuuden näkymiä ja jakaa näkemäänsä informaatiota toiminnan suunnitteluun, erityisesti koulutussektorilla.

Keijo Koivu on diplomi-insinööri & MBA, hallitusammattilainen ja sarjayrittäjä, joka toimii esimerkiksi valtakunnallisen bisnesenkelisijoittajaverkoston (FiBAN) Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattorina. Keijon erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uuteen innovaatioon (start up) sijoittaminen, automaatio, robotiikka sekä TKI-toiminta.

Tiekarttureiden yhteystiedot:

Keijo Koivu
Yritys- ja digiasiat
p. 050-4700924
keijo.koivu@tuni.fi

Jussi Rasku
TKI ja digiasiat
p. 050-4118013
jussi.rasku@tuni.fi

Henna Hyytiä
Koulutusasiat
p. 050-4733413                                                                                                         henna.hyytia@tuni.fi