Lasten ja nuorten monialaisen tuen osaamiskokonaisuus jatkuu 14-15.2.2023

Tervetuloa mukaan seuraamaan luentoja joko Framille tai etänä:

Katso koulutuspäivien ohjelma: Sinussa on valo -Lasten ja nuorten monialaisen tuen osaamiskokonaisuus (office.com)

Kohderyhmä: Vaativaa tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset kuten sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja koulun ja sosiaalialan työntekijät, sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijat.

Lyhyt kuvaus: Mikään ammattiryhmä ei pysty yksin ”ratkaisemaan” syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien lasten ja nuorten ja heidän perheensä haastavia ongelmia. Monialaisiin asiakastarpeisiin vastaamiseen tarvitaan monien ammattilaisten yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä.

Koulutuksen tavoitteena on

• kehittää yhteistyötä eri viranomaisten kesken

• avata perheissä esiintyviä haastavia tilanteita ja esitellä niihin mahdollisia ratkaisuja

• käydä läpi yksilön terveyteen vaikuttavia asioita, kuten kehon kuva, sukupuoli-identiteetti ja syöminen ym.

• tukea työntekijöiden jaksamista vaativissa asiakaskohtaamisissa.

Koulutuksen ovat suunnitelleet ja kouluttajina toimivat Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-professorit ja opettajat Tampereen yliopistosta:

Elina Kontu, professori, autismikirjo ja kehitysvammapsykologia

Kalle Kurppa, professori, lääketiede, lasten ja nuorten terveyden edistäminen

Eija Paavilainen, professori, terveystieteet, hoitotiede

Heidi Niemi, yliopistonlehtori, hyvinvointitieteet

Koulutus järjestetään yhteistyössä Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa ja sen rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksuton.