Kestävää kasvua vihreillä innovaatioilla

“Eteläpohjalaisille yrityksille on rakennettu malli, joka tarjoaa käytännön työkaluja vihreiden innovaatioiden kehittämiseen. Mallissa jaetaan yritykset neljään ryhmään innovointiprosessin kehitysasteen mukaan: tulokas, oppipoika, kisälli ja mestari. Erilaisten kysymysten avulla selvitetään, mitä yrityksiltä vaaditaan, jos ne haluavat siirtyä entistä kehittyneemmälle tasolle.”

Mallista kertovat puheenvuorossaan Krista Mäki, Merja Lähdesmäki, Ada Trogen ja Leena Viitaharju,