Jaana Takala tutkii astman seurantaa perusterveydenhuollossa

Pihkahovisäätiön hallitus on myöntänyt yleislääketieteen erikoislääkäri Jaana Takalalle väitöskirjatyöhön 4 000 euron stipendin.

 

Jaana Takala kertoo väitöstutkimuksestaan näin:

 

”Teen väitöskirjatutkimusta SAAS (Seinäjoki Adult Asthma Study) -tutkimusprojektissa aikuisiällä todetun astman seurannasta perusterveydenhuollossa. Tutkimukseni virallinen otsikko on “Aikuisiällä todetun astman seuranta perusterveydenhuollossa: toteutuuko seuranta hoitosuositusten mukaisesti?”. 

 

Astman pitkäaikaisen seurannan toteutumisesta perusterveydenhuollossa tiedetään hyvin vähän. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää toteutuvatko aikuisten potilaiden astman seurantakäynnit perusterveydenhuollossa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti annettujen hoitosuositusten mukaisesti, ja millä keinoilla astmapotilaiden hoitoa, hoidon seurantaa ja laatua voidaan edelleen tulevaisuudessa parantaa etenkin perusterveydenhuollossa. Koen aiheen hyvin mielekkääksi, koska tutkimus kytkeytyy keskeisesti omaan työhöni ja se tulee tuomaan paljon tietoa, jota jatkossa voimme hyödyntää astmapotilaiden seurannan ja hoidon laadun parantamisessa.

 

Tutkimukseni ensimmäinen osatyö Takala J. et al. Planned primary health care asthma contacts during 12-year follow-up after Finnish National Asthma Programme: focus on spirometry. npj Prim Care Respir Med. 30:8 (2020) julkaistiin maaliskuussa 2020. Tällä hetkellä toinen käsikirjoitukseni alkaa olla valmiina ja lähettelen sen tammi-helmikuussa 2021 julkaistavaksi. Työstän parasta aikaa väitöskirjani kolmatta osatyötä.”

 

Takala on työskennellyt vuodesta 2009 Seinäjoen terveyskeskuksessa, mutta on tällä hetkellä opintovapaalla ja työskentelee Seinäjoen keskussairaalassa Diabeteskeskuksessa, sillä hänen tavoitteenaan on suorittaa myös diabetologian erityispätevyys. Kolmen lapsen äiti on mukana järjestötoiminnassa, mm. Suomen Yleislääkäriyhdistyksen hallituksessa ja paikallisessa Yleislääkäriyhdistyksen aluetoimikunnassa sekä lastensa koulun vanhempaintoimikunnassa. Muina harrastuksinaan Takala mainitsee lenkkeilyn, mökkeilyn ja puutarhan hoidon.

 

Pihkahovisäätiö

 

Ylihärmässä toimivan Pihkahovisäätiön oma toiminnan tarkoituksena on kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiön pohja rakentuu seuraavien arvojen varaan: yleishyödyllisyys, vaikuttavuus, uudistuvuus, yhteistyökykyisyys ja kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Toimintaperiaatteena on edistää ja tukea säätiön sääntöjen mukaista tutkimustoimintaa, tukea taloudellisesti kansanterveyden, kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin edistämistä sekä tehdä tunnetuksi toimintaansa ja tavoitteitaan. Vuosi 2020 oli säätiön 14. toimintavuosi. Säätiö omistaa myös Härmän Kuntoutus Oy:n toimitilat. Toimitiloissa harjoitetaan kuntoutus- ja kylpylätoimintaa. Säätiö jakaa vuosittain tarkoituksena mukaisesti hyville tutkimuksille stipendejä. Vuoden 2020 stipendien kokonaismäärä oli 8 000 euroa.