Digi, hyvä renki, huono isäntä

Digitalisoitumisen hyödyistä on puhuttu pitkään. Tutkimusten mukaan yritysten digitalisoituminen eli digitaalisen teknologian käyttö yritysten toiminnassa lisää muun muassa tehokkuutta, ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä luo mahdollisuuksia uusiin liiketoimintaratkaisuihin. Näiden hyötyjen toteutuminen kuitenkin vaihtelee, sillä yrityksissä oleva osaaminen vaikuttaa myös siihen, miten digitaalista teknologiaa käytetään. Lisäksi yritykset ovat keskenään varsin erilaisia olemassa olevien resurssiensa, toimintatapojensa, osaamisensa sekä tuotteidensa suhteen.

Omassa väitöskirjatutkimuksessani keskityn erilaisia tuotteita valmistavien yritysten digitalisoitumiseen. Kyseisessä kohderyhmässä kyky toimia asiakkaiden ja toimittajien kanssa sekä kyky johtaa ja optimoida omaa toimitusketjua eli toimitusketjukyvykkyys on tärkeässä roolissa, koska tuotteita valmistetaan harvemmin raaka-aineista valmiiksi lopputuotteeksi itse.

Toimitusketjuun liittyvä osaaminen onkin tunnistettu yhdeksi merkittäväksi tekijäksi, joka tutkimusten mukaan vaikuttaa positiivisesti siihen, miten hyvin yritykset suoriutuvat. Digitalisoituminen puolestaan tutkimusten mukaan vahvistaa toimitusketjukyvykkyyttä.    

Toimitusketjukyvykkyys muodostuu erilaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, missä määrin tietoa jaetaan asiakkaan ja toimittajan suuntaan sekä missä määrin yritykset tekevät yhteistyötä toiminnan ennakoitavuuden ja suunnitelmallisuuden eteen. Toimitusketjukyvykkyydessä korostuu myös tietynlainen tehokkuus sekä kyky joustaa sellaisissa tilanteissa, jotka vaativat reagointikykyä. Tällaisia tilanteita on viime vuosina riittänyt. Korona, rahtilaivan ajo karille Suezin kanavassa ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet osien saatavuuteen ja materiaalien hintoihin, ja tätä kautta myös yksittäisten yritysten ja kokonaisten toimitusketjujen toimintaan.

Kun yritys pystyy toimimaan hyvin sekä toimittajiensa että asiakkaidensa suuntaan, digitalisoituminen vahvistaa tätä osaamista ja parantaa yrityksen suorituskykyä. Jos yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien suuntaan sakkaa, ei digitalisoituminen itsestään paikkaa tätä osaamisvajetta.

Keskitymme yritysten väliseen toimintaan tulevana syksynä Etelä-Pohjanmaalla erityisesti digitalisoitumisen näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaalla on käynnistymässä Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen DigiNet-hanke, jossa edistetään pienten ja keskisuurten yritysten digitalisoitumista sekä yritys- että verkostotasolla. Hankkeen tapahtumissa on tilaa tottakai myös verkostoitumiselle.

Vaikka tässäkin tekstissä on puhuttu yritysten toiminnasta ja yrityksissä olevista kyvykkyyksistä, niin lopultahan kyse on kuitenkin siitä, miten ihmiset toimivat toisensa kanssa ja tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Myös digitaalisesti.

Tuire Hautala-Kankaanpää, Vaasan yliopisto

Projektitutkija ja apurahatutkija

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 27.6.2023.