Yliopistotoimintaa vahvistetaan entisestään Etelä-Pohjanmaalla

Tänä vuonna vietetään Seinäjoen yliopistokeskuksen juhlavuotta. Yliopistokeskusyhteisö kokoontui Seinäjoelle Framille viettämään 20-vuotisjuhlaansa sidosryhmäkumppaneidensa kanssa torstaina 8. helmikuuta.

20-vuotisjuhlallisuuksien ohella Seinäjoella allekirjoitettiin myös uusi yhteistyösopimus yliopistollisen toiminnan vahvistamisesta Etelä-Pohjanmaalla. Sopimuksen tavoitteena on Etelä-Pohjanmaan ja mukana olevien yliopistojen yhteisen menestyksen edistäminen sekä alueellisen kehittämisen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen yhteisin voimin.

Erityisenä tavoitteena on toteuttaa kansainvälisen tason tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä osaamista edistäviä koulutustoimia maakunnan yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden tarpeisiin.

– Tämän sopimuksen puitteissa tiivistämme entisestään tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Nyt allekirjoitettava yhteistyösopimus lisäksi alleviivaa yliopistollisen tutkintokoulutuksen sekä jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan merkittävää laajentamista Seinäjoella, kertoo Seinäjoen yliopistokeskuksen johtaja Olli-Pekka Viinamäki.

Nyt allekirjoitettu sopimus on lajissaan viides. Ensimmäinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 2001. Aiemmissa sopimuksissa on sovittu erityisesti tutkimustoiminnan kehittämisestä. Toteutus on tapahtunut Epanet-professuurien ja heidän tutkimusryhmien kautta. Uusimmassa sopimuksessa korostetaan tutkimustoiminnan rinnalla myös yhteistyönä toteutettavaa yliopistollisen koulutuksen roolia Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

– Tällä uudella sopimuksella vahvistetaan yhteistyönä toteutettavaa yliopistollisen koulutuksen roolia tutkimustoiminnan rinnalla sekä TKI-toimintaa tukevien kyvykkyyksien ja osaamisen edistämistä, Viinamäki korostaa.

Seinäjoella toimii noin sadan tutkijan monitieteinen tutkijayhteisö maakunnan kannalta tärkeillä painoaloilla yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Toiminnassa painottuvat alueen kannalta relevantti tutkimus- ja kehittämistoiminta, jatkuvan oppimisen palvelut, taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen. Toiminta keskittyy neljään osaamisalaan: kestävät ruokaratkaisut, älykäs teknologia, hyvinvointi ja luovuus, sekä yrittäjyys ja kasvu.

Sopimuksen allekirjoittajia ovat Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Foodwest Oy, Into Seinäjoki Oy, Luonnonvarakeskus, Siirtolaisuusinstituutti, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen kaupunki, Helsingin yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Kuva: Torstaina 8. helmikuuta allekirjoitettiin uusi yhteistyösopimus yliopistollisen toiminnan vahvistamisesta Etelä-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa olivat läsnä (vasemmalta): rehtori Jaakko Hallila (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), dekaani Ritva Toivonen (Helsingin yliopisto), toiminnanjohtaja Jaakko Yli-Ojanperä (Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys), maakuntajohtaja Heli Seppelvirta (Etelä-Pohjanmaan liitto), elinvoimajohtaja Erkki Välimäki (Seinäjoen kaupunki), vararehtori Tanja Risikko (Vaasan yliopisto), sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala (Seinäjoen kaupunki), johtaja Olli-Pekka Viinamäki (Seinäjoen yliopistokeskus), toimitusjohtaja Tomi Kohtanen (Etelä-Pohjanmaan kauppakamari), rehtori Keijo Hämäläinen (Tampereen yliopisto), dekaani Marko Järvenpää (Vaasan yliopisto), vararehtori Marjo Kaartinen (Taideyliopisto), puheenjohtaja Anne Niemi (Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry.), toimitusjohtaja Leena Perämäki (Into Seinäjoki Oy), toimitusjohtaja Saara pellander (Siirtolaisuusinstituutti).
Kuvaaja: Taina Renkola.