Seinäjoen yliopistokeskuksen digitaalinen tiekartta on julkaistu

Digitaalinen tiekartta -prosessin pitkän aikavälin tavoitteena on ollut vahvistaa Etelä-Pohjanmaan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä nykyaikaisilla ja saavutettavilla koulutus- ja TKI-palveluilla, joita tuetaan suunnitelmallisen digitaalisen kehittämisen avulla. Jatkossa oppimis- ja toimintaympäristöjä sekä koulutusmuotoja alueellista erikoistumista tukevine sisältöineen kehitetään koulutusorganisaatioiden yhteistyönä pitkäjänteisesti, verkostomaisesti ja etänä toteutettavia toimintamalleja lisäten.

Konkreettisena tavoitteena on ollut laatia Seinäjoen yliopistokeskukseen digitaalisen kehittämisen tiekartta, jossa määritellään yhteistyöverkosto ja askeleet kehittämistyölle. Myös uusia työkaluja koulutuksen toteuttamiseen etänä tai hybridinä on kartoitettu. Vastaavasti kehitetään palveluja myös yritysten liiketoiminnan edistämiseen.

Digitaalinen tiekartta Seinäjoen yliopistokeskuksessa -hankkeen on ollut tarkoitus ennakoivasti selvittää ratkaisuja haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin, joita nousee esiin Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaympäristöstä, tai joita nostetaan esiin erilaisissa kansallisissa tavoitteissa, selonteoissa ja visioissa.

Digitaalinen tiekartta Seinäjoen yliopistokeskuksessa oli selvityshanke, joten sen puitteissa on kerätty
ehdotuksia ja ajatuksia siitä, mihin suuntaan kannattaisi liikkua digitaalisessa maastossa, ja miten asiaa voisi parhaiten lähteä edistämään yhdessä niin henkilöstön kuin verkoston kanssa.

Digitaalisen tiekartan lopputulosten tiivistelmään voi tutustua täältä.