KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Yliopistokeskus tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksessa. Yhteistyöverkostoja on rakennettu erityisesti osaamisen painopistealueille, joita ovat

  • Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
  • Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • Hyvinvointi ja luovuus
  • Yrittäjyys ja kasvu

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on kaikissa maanosassa, eniten kuitenkin Euroopassa. Yhteistyössä painotetaan ammatillista kehitystä ja asiantuntijuuden vahvistumista. Tieteenaloittaisen yhteistyön lisäksi yliopistokeskus kehittää koko toimintakonseptiaan ja toimintatapojaan hyödyntämällä kansainvälistä tietoa sekä kokemuksia.

Kansainvälisyyden edistäminen

Yliopistokeskus tukee kansainvälisen yhteistyön valmistelua ja laajentamista kehittämismäärärahalla, joka on yliopistokeskuksen yksiköiden sekä niiden työntekijöiden haettavissa.

Seinäjoen yliopistokeskus on eurooppalaisen korkeakoulutus- ja aluekehityshankkeen UNICREDS:n kumppani.