Taiteilija on luovuuden asiantuntija

”Kyllä ne taidemiehet on vain taitavia, kun ne osaa tehdä taiteita”, totesi alle kouluikäinen lapseni muutama vuosi sitten. Yhdyn huomioon, mutta samaan hengenvetoon täytyy todeta, että taiteilijat voivat omalla osaamisellaan olla hyödyksi myös muualla kuin perinteisessä taidekontekstissa.

Taiteen ja taiteellisen asiantuntijuuden leviäminen laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille on tärkeää ja merkittävää. Stereotyyppiset ja lappusilmäiset käsitykset taiteilijoista baskeripäisinä oman elämänsä sankareina ovat aikansa eläneitä, eivätkä nämä pinttyneet ennakkoluulot kerro tästä osaavasta ammattiryhmästä mitään.

Taide auttaa meitä ymmärtämään ja näkemään toisin, tuntemaan ja kokemaan eri tavoin. Se antaa näkökulmia ja mahdollisuuksia. Se voi selventää katsantokantojamme ja jopa auttaa meitä näkemään tulevaan. Luovuutta tarvitaan ympäröivän maailmamme jokaisessa lokerossa.

Yrityksissä on ollut taidetta varmasti yhtä kauan kuin on ollut yrityksiä. Yleensä taide kuitenkin esiintyy organisaatiossa perinteisemmässä muodossa. Se voi olla veistos toimitilan aulassa tai esimerkiksi elävää musiikkia pikkujouluissa. Viime aikoina myös taiteelliset menetelmät ovat löytäneet jalansijaa elinkeinoelämässä. Esimerkiksi tyky-päivänä voidaan pitää maalaustyöpaja tai tiimiytyä tanssin keinoin.

Rohkeimmillaan taide voi kuitenkin toimia välineenä yrityksen haasteiden ratkaisussa. Taidetta voidaan käyttää esimerkiksi tulevaisuustyön välineenä, jolloin sen avulla voidaan piirtää suuntaviivoja tulevalle strategiatyön kautta ja sitä myötä vaikuttaa päätöksentekoon nykyhetkessä. Taiteellisen asiantuntijuuden avulla voidaan löytää ratkaisuja, joita ei perinteisin keinoin ole löydetty.

Taiteilijoita tarvitaan tuomaan näkökulmia ja vaikuttamaan mielipiteisiin paikoissa, joissa heitä ei ole totuttu näkemään; monialaisissa työryhmissä ja pörssiyhtiöiden hallituksissa. Koska aina kun ihmiset erilaista taustoista kohtaavat, syntyy keskustelua, ajatuksia ja jotain uutta ja kokeilemisen arvoista.

Tarvitsemme taidetta niin nykyhetkessä kuin tulevassa. Emmekä ainoastaan irrallisena saarekkeena, vaan syvällisenä osana kaikkea mitä teemme; kommentaattorina, kehittäjänä, tulevaisuuden näkijänä. Luovuuden asiantuntijuudelle on tarvetta, ja siihen paras tekijä on taiteilija.

Jenni Latva

asiantuntija, Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 14.6.2022.