Syksyllä on tulossa hakuun kiinnostavia täydennyskoulutuksia

Tampereen yliopisto järjestää Seinäjoen yliopistokeskuksessa ensi lukuvuonna kaksi kiinnostavaa uutta osaamiskokonaisuutta. Täydennyskoulutukset on suunnattu työssä oleville sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja koulun ja sosiaalialan työntekijöille, sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisille. Koulutukset ovat maksuttomia.

1) Sinussa on valo – Lasten ja nuorten monialaisen tuen osaamiskokonaisuus

Koulutuksen tavoitteena on

  • kehittää yhteistyötä eri viranomaisten kesken
  • avata perheissä esiintyviä haastavia tilanteita ja esitellä niihin mahdollisia ratkaisuja
  • käydä läpi yksilön terveyteen vaikuttavia asioita, kuten kehon kuva, sukupuoli-identiteetti ja syöminen ym.
  • tukea työntekijöiden jaksamista vaativissa asiakaskohtaamisissa.

Haku koulutukseen on elokuussa ja hakulinkki löytyy sivuilta. https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sinussa-valo-lasten-ja-nuorten-monialaisen-tuen-osaamiskokonaisuus

2) Työhyvinvointia ja työssä jaksamista sosiaalialan ammattilaisille tieteen ja taiteen keinoin

Sosiaalityössä kohdataan monenlaisia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttavia asioita. Tässä koulutuksessa reflektoidaan työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kerätään arkeen uudenlaisia hyvinvointia lisääviä mahdollisuuksia niin tieteen kuin taiteen keinoin. Koulutuksessa etsitään erilaisia mahdollisuuksia lisätä sekä työyhteisön että yksittäisen työntekijän työhyvinvointia.

Koko koulutuksen läpi mukana kulkevia teemoja ovat turvallisuus ja itsetuntemus. Haku koulutukseen on syyskuussa.

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tyohyvinvoinnin-ja-tyossa-jaksamisen-tukeminen-sosiaalityon-kontekstissa

Koulutukset rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.