BID- ja DTM -analyysi­työkalut pk-yritysten käyttöön

Tarjoamme erityisesti valmistavan teollisuuden alalla toimiville pk-yrityksille sähköisiä analyysityökaluja (BID- ja DTM-analyysit) niiden innovaatiotoiminnan ja digitalisaation tukemiseksi. Työkalujen käyttö auttaa avartamaan näkemyksiä yrityksen nykytilasta monessa asiassa. Niiden avulla yritys voi…

  • kartoittaa olemassa olevia innovaatiotoiminnan vahvuuksia ja kehityskohteita
  • analysoida digitaalista kypsyyttä ja valmiutta ”digiloikan” tekemiseen
  • seurata kehittymistään toteuttamalla seuranta-analyysin.

BID eli innovaatiotoiminnan analyysi

BID eli innovaatiotoiminnan analyysistä saa tukea…

  • markkinoiden analysointiin ja strategian kehittämiseen
  • tuote- ja prosessi-innovaatioiden toteuttamiseen
  • koko yrityksen tiedon ja osaamisen valjastamiseen innovaatiotoimintaan sekä
  • ulkoisen avun käyttöön innovaatiotoiminnassa, kuten verkostojen hyödyntämiseen ja esteiden kartoitukseen.

DTM eli digitalisaatio­valmius­analyysi

DTM eli digitalisaatiovalmiusanalyysissä mahdollisuutena on…

  • strategian ja liiketoimintamallin uudistaminen
  • tunnistaa jo olemassa olevia digiloikan mahdollistajia ja esteitä
  • tuottaa lisäarvoa ja tehostaa toimintaa.

Analyysityökalut

Analyysityökalut saa käyttöönsä ilmoittamalla yrityksestä 3-5 avainhenkilön sähköpostiosoitteen sekä tiedon kumman työkalun haluaa käyttöönsä sähköpostitse osoitteeseen BID4E-analyses@tuni.fi. Linkki valittuun työkaluun tulee ilmoitetuille henkilöille sähköpostitse. Raportin vastauksista saa sähköpostiin määräajan (esim. 1-2 viikkoa) loputtua. Työkalut on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Työkalujen käytön kautta saatu yrityskohtainen tieto käsitellään luottamuksellisesti, ja sitä käytetään työkalun vertailuominaisuudessa anonymisoituna. Käytännössä kukaan ulkopuolinen ei saa tietää, mitä teidän yrityksessänne on kysymyksiin vastattu. Oman yrityksen analyysissä vastauksia ei pysty kohdistamaan yksittäiseen vastaajaan. Yritysten vastauksista kertyvää aineistoa voidaan käyttää tutkimus- ja kehittämistyössä. Aineiston hallinta on Tampereen yliopiston vastuulla.

Työkalujen käyttö ei maksa yrityksille mitään. Ne kehitettiin osana Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E) -hanketta. Hanketta rahoittivat EU Interreg Botnia-Atlantica-ohjelma, Region Västerbotten, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto (Seinäjoen yliopistokeskus), Luulajan teknillinen yliopisto ja Mittuniversitetet.

Lisätietoa työkalusta saa osoitteesta
BID4E-analyses@tuni.fi

Analyysityökalujen esittelyvideo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
(kielet linkkeinä UCS:n Youtube-kanavalle laitettaviin esittelyvideoihin tai sitten videot upotuksina sivulla).