Opinnäytetyöt & harjoittelu

Opinnäytetyöt 

Opinnäytetyön teettäminen on erinomainen tapa hankkia uutta tietoa, jota organisaatio voi hyödyntää toiminnan, palvelujen tai tuotteiden kehittämisessä.

Opinnäytetyöprojektin rahoittamiseen on erilaisia malleja. Opiskelijan voi palkata työsuhteeseen tai hänelle voi maksaa työstä palkkion.

Projektin reunaehdoista kannattaa neuvotella mahdollisimman tarkasti. Molemminpuolisesta sitoutumisesta, tekijänoikeuksista, salassapitovelvollisuudesta jne. on hyvä sopia kirjallisesti. Opinnäytetyöt ovat aina lähtökohtaisesti julkisia ja niille on tietyt akateemiset kriteerit ja tavoitteet, jotka tulee täyttää.

Kysy lisää: Mari Kekola, mari.kekola@tuni.fi, p. 050-5917181

Opinnäytetyöt yliopistossa

Kandidaatintyö eli kandi on kandidaatin tutkintoon sisältyvä, rajatusta aiheesta laadittu opinnäytetyö. Se soveltuu yritykselle, joka tarvitsee esimerkiksi taustatietoa kehittämisen tueksi. Kandin tekemiseen kuluu opiskelijalta aikaa keskimäärin 2–4 kuukautta. Kandidaatintyönä voit teettää esimerkiksi kirjallisuusselvityksen, esiselvityksen, vertailuraportin tai markkina- tai kilpailijakartoituksen.

Gradu tai diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri tai diplomi-insinööri) opinnäytetyö. Sen kesto vaihtelee tutkintokohtaisesti, mutta useimmiten opiskelijalta kuluu 6-8 kuukautta työn tekemiseen. Opinnäytetyöprojektissa opiskelija osallistuu yrityksen suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimushankkeen toteuttamiseen. Opinnäytetyön aiheena voi olla esimerkiksi käytännön ongelmien ratkaisu, tuotteen tai toiminnan kehittäminen, uuden teknologian soveltaminen tai testaaminen, vaihtoehtojen vertailu. Opinnäytetyöprojekti soveltuu uusia osaajia, kehittämisen lisäresurssia tai kansainvälistä näkökulmaa kaipaaville yrityksille ja organisaatioille. Se on myös oiva tapa varmistaa vastavalmistuneen osaaminen ja soveltuvuus ennen mahdollista rekrytointia.

Hae yritykseesi yliopistoharjoittelijaa

Työnantajana voit saada harjoittelijasta innokkaan työntekijän ja samalla opiskelija pääsee perehtymään yritykseesi ja toimialaan. Sen lisäksi pääset antamaan opiskelijalle tärkeää oman alan työkokemusta ja pystyt kartoittamaan tulevaisuuden osaajia. Uudet osaajat voivat myös tuoda työyhteisöösi uutta virtaa. 

Mitä yliopistoharjoittelija voi antaa yrityksellesi?

  • innokkaan työntekijän, joka haluaa oppia oman alansa töistä lisää käytännössä
  • kontaktin uusiin työntekijöihin ja paremman käsityksen opiskelijoiden taidoista ja osaamisesta
  • harjoittelun lisäksi opiskelijoita voi ottaa tekemään opinnäytetyötä jostain organisaation todellisesta casesta.

Lisätietoja yliopistoharjoittelusta Etelä-Pohjanmaalla

Kiinnostuitko yliopistoharjoittelijan palkkaamisesta? Ole rohkeasti meihin yhteydessä:

Mari Kekola
p. 050 591 7181
mari.kekola@tuni.fi

Tee hyvä ilmoitus!

Panosta ilmoituksen otsikkoon. Pelkkä ”harjoittelija” ei välttämättä kerro hakijalle, mitä tehtävä pitää sisällään. Hyvä otsikointi kiinnittää hakijan huomion!  

Kerro harjoittelijan työtehtävistä. Tällöin hakija saa hyvän käsityksen tehtävänkuvasta. Monipuolinen työnkuva on aina positiivista ja ilmoituksessa kannattaakin mainita, mikäli harjoittelija pääsee työssään tekemään erilaisia tehtäviä.

Esittele organisaatiosi. Opiskelijoita kiinnostaa esimerkiksi työympäristö, yhteisön tarjoama tuki ja organisaation koko. Ilmoituksessa kannattaa korostaa organisaatiosi erityispiirteitä ja vahvuuksia. Mieti, mitä sellaista voisit tarjota, jota muilla ei ole. Harjoittelupaikkoja on tarjolla paljon, joten työvoimasta voi joutua kilpailemaan.

Palkkaus ja muut mahdolliset edut. Ilmoituksessa kannattaa kertoa palkkauksesta ja muista eduista, mikäli sellaisia kuuluu harjoittelijalle. Tähän kohtaan on hyvä lisätä myös maininta siitä, mikäli haluaa että opiskelijalla on käytössään yliopiston harjoittelutuki. Opiskelijat voivat hakea yliopiston myöntämää harjoittelutukea, joka maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä. 

Kerro työskentelymahdollisuuksista. Etätyön ollessa tällä hetkellä yleistä, moni opiskelija arvostaa myös työpaikalle pääsyä ja työyhteisöä ympärillään. Mikäli harjoittelu toteutuu etänä, myös siitä kannattaa olla maininta ilmoituksessa. Se taas saattaa saada muualta tulevia opiskelijoita hakemaan työtä, mikäli heille ei ole mahdollista muuttaa paikkakunnalle harjoittelun ajaksi.

Ilmoita oikeassa paikassa!

Harjoittelupaikka kannattaa julkaista ainakin yliopistojen omiin portaaleihin. Sen lisäksi kannattaa hyödyntää omia nettisivuja ja somekanavia ilmoituksen jakamiseen. Mikäli haluat mainostaa somessa enemmän, maksullisella mainonnalla pystyy tavoittamaan kohtuullisellakin budjetilla paljon kohderyhmään kuuluvia ihmisiä! 

Yliopistojen omat työnhakusivustot

Aarresaari
Kattava sivusto, jossa pääset perehtymään yliopistojen tarjoamiin työnhakupalveluihin. Aarresaaren kautta saat esimerkiksi vinkkejä opiskelijan palkkaamiseen ja pääset tutustumaan yliopistojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sivulle pääset linkin kautta.

JobTeaser
Yliopistojen työnhakuportaali, josta löydät opiskelijoita monesta eri yliopistosta. Palvelun ovat ottaneet käyttöön Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Turun, Itä-Suomen yliopistot, Hanken, Åbo Akademi ja LUT- ja Aalto-yliopistot. 

Palvelussa voit ilmoittaa harjoittelu- ja työpaikoista sekä opinnäytetöistä. Ilmoitusta jättäessä pystyt valita yliopistot, joille haluat kohdentaa ilmoitustasi. Palvelun käyttäminen on työnantajalle ilmaista. Lisää vinkkejä ilmoituksen laatimiseen ja palvelun käyttämiseen löydät täältä.

Valojobs
Työnhakuportaali, jonka ovat ottaneet käyttöön Vaasan, Lapin ja Oulun yliopistot. Myös ValoJobsissa pystyt valitsemaan yliopistot, joille haluat kohdentaa ilmoituksesi. Palvelussa voit ilmoittaa työ- ja harjoittelupaikoista sekä opinnäytetöistä. Palveluun ei ole pakko rekisteröityä erikseen, vaan ilmoituksen voi jättää rekisteröitymättä. 

Lisää ohjeita palvelun käyttämiseen ja ilmoituksen jättämiseen löydät täältä.