Opinnäytetyöt 

Opinnäytetyön teettäminen on erinomainen tapa hankkia uutta tietoa, jota organisaatio voi hyödyntää toiminnan, palvelujen tai tuotteiden kehittämisessä.

Opinnäytetyöprojektin rahoittamiseen on erilaisia malleja. Opiskelijan voi palkata työsuhteeseen tai hänelle voi maksaa työstä palkkion.

Projektin reunaehdoista kannattaa neuvotella mahdollisimman tarkasti. Molemminpuolisesta sitoutumisesta, tekijänoikeuksista, salassapitovelvollisuudesta jne. on hyvä sopia kirjallisesti. Opinnäytetyöt ovat aina lähtökohtaisesti julkisia ja niille on tietyt akateemiset kriteerit ja tavoitteet, jotka tulee täyttää.

 

Opinnäytetyöt yliopistossa

Kandidaatintyö eli kandi on kandidaatin tutkintoon sisältyvä, rajatusta aiheesta laadittu opinnäytetyö. Se soveltuu yritykselle, joka tarvitsee esimerkiksi taustatietoa kehittämisen tueksi. Kandin tekemiseen kuluu opiskelijalta aikaa keskimäärin 2–4 kuukautta. Kandidaatintyönä voit teettää esimerkiksi kirjallisuusselvityksen, esiselvityksen, vertailuraportin tai markkina- tai kilpailijakartoituksen.

Gradu tai diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri tai diplomi-insinööri) opinnäytetyö. Sen kesto vaihtelee tutkintokohtaisesti, mutta useimmiten opiskelijalta kuluu 6-8 kuukautta työn tekemiseen. Opinnäytetyöprojektissa opiskelija osallistuu yrityksen suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimushankkeen toteuttamiseen. Opinnäytetyön aiheena voi olla esimerkiksi käytännön ongelmien ratkaisu, tuotteen tai toiminnan kehittäminen, uuden teknologian soveltaminen tai testaaminen, vaihtoehtojen vertailu. Opinnäytetyöprojekti soveltuu uusia osaajia, kehittämisen lisäresurssia tai kansainvälistä näkökulmaa kaipaaville yrityksille ja organisaatioille. Se on myös oiva tapa varmistaa vastavalmistuneen osaaminen ja soveltuvuus ennen mahdollista rekrytointia.

Kysy lisää 

Mari Kekola

mari.kekola@tuni.fi 

puh. 050-5917181