TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

 

 

Maisteri- ja DI-koulutusohjelmat

 

Tietopohjaisten web-järjestelmien tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto

Tietotekniikan DI-ohjelma ja Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma

Tietopohjaisten web-järjestelmien ohjelma tarjoaa vankat perustiedot tieto- ja ohjelmistotekniikasta. Opintojen tavoitteina on tarjota taitoja suunnitella ja toteuttaa laajoja tietojärjestelmiä sekä hallinnoida ja kehittää ohjelmistojen tuotantoprosesseja. Opinnoissa korostuvat verkko- ja pilvipalvelut alustana esimerkiksi big data -pohjaisille sovelluksille. Lisäksi opintoja voi valita mm. seuraavista aiheista: liiketoiminta, tietoturva, käyttäjäkokemus, big data ja IoT.

Tutkinto-ohjelma on suunnattu soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille ja ohjelmasta voi valmistua tietojenkäsittelyn filosofian maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi.

Hakuaika alkaa maaliskuussa osana yhteishakua 16.3.-30.3.2022.

Lue lisää:

Tietotekniikan DI-ohjelma, Seinäjoki

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma, Seinäjoki

 

Kasvuyirtyksen johtamisen maisteriohjelma, Vaasan yliopisto

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erikokoisissa kehittyvissä yrityksissä, startupista aina suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Lähtökohtana on vastuullisen yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet. Opetus järjestetään pääsääntöisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Katso lisää: Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma (VY)

 

 

Digitaalisen valmistuksen DI-tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto

Automaatio- ja konetekniikan alan digitaalisen valmistuksen opinnoissa painottuvat tuotannon ja prosessien suunnittelu ja mallinnus sekä datan keräys ja sen analysointi. Koulutus antaa pohjatiedot siihen, kuinka datan keräys ja sen käsittely alati muuttuvasta tuotannosta pitäisi tulevaisuudessa ratkaista. Digitaalisen valmistuksen opinnot antavat hyvät valmiudet toimia koneisiin ja laitteisiin liittyvissä suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä, mutta myös esim. myynti-, markkinointi- ja konsultointitehtävissä.

Tutkinto-ohjelman seuraava haku on suunnitteilla vuodelle 2023.

 

 

Taideyliopiston tutkintokoulutus

Taideyliopistossa suunnitellaan uutta käynnistyvää tutkintokoulutusta Seinäjoelle.

 

 

Avoimen yliopiston opintoväylät

 

Yhä useampi opiskelija rakentaa tarjolla olevista avoimen yliopiston opintojaksoista ja -kokonaisuuksista itselleen sellaisen opinto-ohjelman, joka palvelee hänen tavoittelemaansa tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää sellaisenaan yliopistotutkintoon, jonka tutkintovaatimusten mukaan ne on suoritettu. Tällaisten opintojen suunnitteluun on yliopistokeskuksessa henkilökohtaista opintoneuvontaa.

Avoimessa yliopistossa opintoja suorittanut voi hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella ilman valintakoetta ns. avoimen väylän/erillisvalinnan kautta. Tällöin opiskelijalta vaaditaan, että hänellä on tietty määrä perus- ja aineopintoja suoritettuna haettavasta pääaineesta ja usein myös sivuaine- ja kieliopintoja. Valintakriteerit vahvistetaan yliopistoissa vuosittain. Avoimen väylän lisäksi opiskelija voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen kautta. Eri yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnoistaan, joten lisätietoja hakumenettelyistä on hyvä kysyä siitä yliopistosta, johon on pyrkimässä.

Vaasan yliopisto järjestää yliopistokeskuksessa johtamisen, markkinoinnin ja talousoikeuden sekä viestintätieteiden väyläopintoja. Tampereen yliopisto järjestää sosiaalityön, terveystieteiden ja hallintotieteiden väyläopintoja. Opintoneuvonnasta saat lisätietoja näistä mahdollisuuksista.

Vaasan yliopiston avoimen väylä

Tampereen yliopiston avoimen väylä