TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Avoimen yliopiston opintoväylät

Yhä useampi opiskelija rakentaa tarjolla olevista avoimen yliopiston opintojaksoista ja -kokonaisuuksista itselleen sellaisen opinto-ohjelman, joka palvelee hänen tavoittelemaansa tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää sellaisenaan yliopistotutkintoon, jonka tutkintovaatimusten mukaan ne on suoritettu. Tällaisten opintojen suunnitteluun on yliopistokeskuksessa henkilökohtaista opintoneuvontaa.

Avoimessa yliopistossa opintoja suorittanut voi hakea yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella ilman valintakoetta ns. avoimen väylän/erillisvalinnan kautta. Tällöin opiskelijalta vaaditaan, että hänellä on tietty määrä perus- ja aineopintoja suoritettuna haettavasta pääaineesta ja usein myös sivuaine- ja kieliopintoja. Valintakriteerit vahvistetaan yliopistoissa vuosittain. Avoimen väylän lisäksi opiskelija voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen kautta. Eri yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnoistaan, joten lisätietoja hakumenettelyistä on hyvä kysyä siitä yliopistosta, johon on pyrkimässä.

Vaasan yliopisto järjestää yliopistokeskuksessa johtamisen, markkinoinnin ja talousoikeuden sekä viestintätieteiden väyläopintoja. Tampereen yliopisto järjestää sosiaalityön, terveystieteiden ja hallintotieteiden väyläopintoja. Opintoneuvonnasta saat lisätietoja näistä mahdollisuuksista.

Vaasan yliopiston avoimen väylä

Tampereen yliopiston avoimen väylä

 Maisteri- ja DI-koulutusohjelmat

Vaasan yliopiston Kasvuyrityksen johtamisen  (KTM) maisteriohjelmaan opiskelijoita otetaan joka kolmas vuosi. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Koulutuksessa hyödynnetään moderneja opetusmetodeja, joustavia opintojärjestelyjä sekä intensiivistä lähiopetusta. Lähiopetusta on keskimäärin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa Seinäjoella. Seuraava haku ohjelmaan on 1.9.–15.9.2021. Katso lisää:

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma (VY)

Tampereen yliopisto toteuttaa diplomi-insinöörikoulutusta Seinäjoella. Koulutuksen alat vaihtelevat kysynnän mukaan. Nyt menossa olevan DI-koulutuksen ala on digitaalinen valmistus. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja minna.lanz@tuni.fi

 

Taideyliopistossa suunnitellaan taidejohtamisen maisterikoulutuksen aloittamista Seinäjoella v.2021. Lisätietoja mika.virkkala@uniarts.fi