KOULUTUS

Yliopistokeskuksessa voi opiskella maisterikoulutuksissa ja tutkintoväylillä, avoimessa yliopistossa ja täydennyskoulutuksissa. Tutkintotavoitteisen opiskelun tueksi on mahdollista saada henkilökohtaista neuvontaa opintojen suunnitteluun ja aikataulutukseen.

Tenttimispalvelussa voit suorittaa tenttejä Seinäjoella. Tampereen yliopiston opiskelijoita palvelee myös sähköinen tentti.  Lue lisää: Muut koulutuspalvelut.

Sosiaalityön opinnoilla kohti tutkintoa ja uutta uraa

Opinnot ovat vieneet Susanna Sumuvuorta kohti toiveammattia. Kuva: Esa Vuorenmaa.

Yli kymmenen vuoden arkistonhoitajan työuran jälkeen seinäjokisella Susanna Sumuvuorella heräsi ajatus alanvaihdosta ja uuden ammatin opiskelusta. Sosiaaliala nousi hiljalleen ajatuksissa ykköseksi ja siitä tietoja etsiessä hänelle varmistui, että juuri yliopistotason sosiaalityön opinnot ovat se, mitä hän haluaa opiskella, vaikka se tarkoitti pitkää opintopolkua.

“Ilokseni huomasin, että Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollisuus suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot, sekä myös runsaasti muita tutkintoon kuuluvia opintoja”, Susanna kertoo.

Susanna arvostaa erityisesti avoimen opintojen joustavuutta, esimerkiksi osan luennoista on voinut katsoa verkon välityksellä ja suorittaa tenttejä silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

“Opintojen alkuvaiheessa lapseni olivat pieniä ja aviomies teki kahta työtä. Opintojen suorittaminen ilman joustavia suoritusmahdollisuuksia ei ehkä olisi ollut edes mahdollista – tai ainakin se olisi ollut hyvin hankalaa.”

Opintojen alussa kesti hetken päästä sisälle tieteellisen tekstin käsitteisiin ja englanninkieliseen materiaaliin, mutta opiskelutaitojen karttuessa opinnot ovat edenneet motivoituneella Susannalla hienosti. Avoimessa yliopistossa hänelle kertyi 177 opintopistettä.

Opinnot Susanna arvioi laadukkaiksi, monipuolisiksi ja innostaviksi.

“Kaikenlaisen uuden tiedon lisäksi yhteiskuntatieteiden eri aloilta suorittamani opinnot ovat laajentaneet maailmankuvaani, opettaneet katsomaan ja näkemään asioita monelta kantilta ja antaneet paljon ajattelemisen aihetta sekä uusia näkökulmia ympäröivään maailmaan, yhteiskuntaan ja sen eri ilmiöihin”, kertoo Susanna opiskelun annista.

Erityisellä lämmöllä Susanna muistelee sosiaalityön aineopintojen ajan koossa ollutta opiskelijaryhmää, joka toi opintoihin paljon uutta sisältöä, mielenkiintoisia ja antoisia keskusteluja, vertaistukea ja huumoria.

Tärkeintä Susannalle on kuitenkin se, että opinnot ovat vieneet kohti toiveammattia. Aineopinnot suoritettuaan hän on voinut jo tehdä sosiaalityöntekijän sijaisuuksia.  Susanna jatkoi opintojaan Tampereen yliopistossa ja nyt tavoitteena on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto ja sosiaalityöntekijän muodollinen pätevyys.

“Hetkeäkään en ole katunut avoimen yliopisto-opintojen aloittamista.”