Vilkaisu vuoden 2022 julkaisuihin

Tutkijan työhön kuuluu oleellisena tutkimustulosten julkaiseminen. Seinäjoen yliopistokeskuksessa ja Epanet-verkostossa työskentelevät tutkijat julkaisivat vuonna 2021 yli 360 kirjaa, vertaisarvioitua artikkelia koti- ja ulkomaisissa sarjoissa sekä muita tilastoituja julkaisuja.

Seuraava luettelo on satunnaisesti valittu, pieni raapaisu vuoden 2022 tuotoksista.

Mark van Gils (2022) Tekoäly terveydenhuollossa. Julkaisussa Tekoälyratkaisut tänään ja tulevaisuudessa. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2022.

Jeppe Foshammera, Peder Veng-Søberg, Petri Helo, Iñigo Flores-Ituarte (2022).  Identification of aftermarket and legacy parts suitable for additive manufacturing: A knowledge management-based approach.

Ella Rönkkö, Satu Peltomäki, Sirpa Granö & Elina Kontu (2022). Kehitysvammaiset henkilöt tutkimuksessa – osallistumista vai osallisuutta? Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti – NMI Bulletin. Vammaistutkimuksen teemanumero 2022.

Timo Suutari, Katja Rinne-Koski ja Sulevi Riukulehto (2022). Juuret juniorille – Maaseudun lasten ja nuorten kotiseututietoisuuden rakentuminen. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 214.

Varpu Sankelo (2022). 50+ -ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina. Väitöstutkimus. Vaasan yliopisto.

Heli Kurikka (2022). Alueet ahdingossa. Aluetaloudellinen resilienssi Suomessa. Väitöstutkimus. Tampereen yliopisto.

Asta Salmi, Jaakko Jussila & Mervi Hämäläinen (2022). The role of municipalities in transformation towards more sustainable construction: the case of wood construction in Finland, Construction Management and Economics.

Antti-Ville Kärjä (2022). The Popular and the Sacred in Music.

Jokaisella yliopistolla on omat julkaisutietokantansa, joihin kannattaa tutustua.

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Taideyliopisto

Tutkijoiden populistisia tekstejä löytyy vaikkapa Epanetin blogista.