Tarvetta tulevaisuuden työntekijöille?

Seinäjoen yliopistokeskuksessa on käynnistynyt neljän yliopiston yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä yliopistokoulutuksen ja työelämän yhteyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen asiantuntijana toimii Annukka Annalla, joka on aloittanut työnsä Seinäjoen yliopistokeskuksen koordinaatiotiimissä lokakuussa 2022.

Alueen yritysten ja muiden työorganisaatioiden osaamisen vahvistamiseksi tarvitaan sekä uusia korkeakoulutettuja osaajia että yhteisiä TKI-prosesseja, joiden kautta tieto ja osaaminen välittyvät.

Korkeakoulutettujen määrän lisääminen ja koulutustason nostaminen eri keinoin on tärkeässä roolissa osaavan työvoiman vahvistamiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Myös yliopistoharjoittelijoiden, vastavalmistuneiden sekä akateemisten työttömien sekä työnantajien kohtaantoa alueella tulee parantaa. Seinäjoen yliopistokeskuksessa on monipuolisia kokemuksia yliopistojen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen toimintatavoista, mutta yhdessä luomisen uusia mahdollisuuksia tulisi vahvistaa ja vakiinnuttaa. 

Tavoitellut tulokset

Yliopistokoulutuksen työelämäyhteyksien edistämisen tavoitteena on luoda pitkäjänteinen malli yritysyhteistyölle, joilla saadaan opiskelijat kosketukseen alueen yritysten kanssa sekä toisaalta aktivoida ja innostaa yrityksiä yliopistoharjoittelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkaamiseen. Tavoitteena on myös luoda opiskelijoille mahdollisuuksia saattaa opinnot loppuun, saada työkokemusta osana opintoja sekä oman alan ensimmäinen työpaikka alueelta.

Lisätietoja Annukka Annala annukka.annala@tuni.fi, p. 050 3137433