Maksuton osaamiskokonaisuus sosiaalialan ammattilaisille – ilmoittaudu viim. 30.9.

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista sosiaalialan ammattilaisille tieteen ja taiteen keinoin

Sosiaalityössä kohdataan monenlaisia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttavia asioita. Tässä koulutuksessa reflektoidaan työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kerätään arkeen uudenlaisia hyvinvointia lisääviä mahdollisuuksia niin tieteen kuin taiteen keinoin. Koulutuksessa etsitään erilaisia mahdollisuuksia lisätä sekä työyhteisön että yksittäisen työntekijän työhyvinvointia.

Työhyvinvointia käsitellään yksilö-, työyhteisö- ja asiakassuhteiden ja vuorovaikutuksen tasolla. Koko koulutuksen läpi mukana kulkevia teemoja ovat turvallisuus ja itsetuntemus.

Käytännön toteutus

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen sosiaalityön kontekstissa -koulutus sisältää 6 opiskelupäivää, joista osa toteutetaan verkossa Teamsin välityksellä ja osa lähipäivinä Seinäjoella klo 9.00–15.30 välisenä aikana.

Koulutus sisältää työssäoppimistehtäviä ja materiaalia, johon tutustutaan ennen tapaamisia. Koulutuksen painotus on ryhmän yhteisessä työskentelyssä.

Opettajat toimivat alustajina ja keskustelujen herättäjinä, mukana on sosiaalityön opettajia, tutkijoita, taiteen tekijöitä sekä työntekijöitä kentältä.

Lähiopetus järjestetään Seinäjoella Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa, Hugo-salissa. Osoite on Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU VIIM. 30.9.: Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen sosiaalityön kontekstissa | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Kohderyhmä: Sosiaalityöntekijät, johtavat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön johtotehtävissä olevat henkilöt.

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tyohyvinvoinnin-ja-tyossa-jaksamisen-tukeminen-sosiaalityon-kontekstissa

Koulutukset rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.