Maatalouden data-avaruuden äärellä

Jokin itselle uusi, tuntematon asia aiheuttaa usein hämminkiä ajatuksissa. Niin kävi minulle taannoin, kun lukelainen tutkijakollega kertoi minulle innoissaan maatalouden data-avaruudesta. Oli vähän hämmentynyt olo, sillä en oikein osannut hahmottaa mitä kaikkea sillä oikein tarkoitetaan.  Ajatus taustalla on kuitenkin periaatteessa ihan ymmärrettävä – avaruus terminä on vain niin laaja. Yritän avata tätä käsitettä tässä kirjoituksessa.

Suomalaisen selvityksen mukaan data-avaruudella tarkoitetaan toimijoiden tai järjestelmien verkostoa, jossa vaihdetaan ja jaetaan dataa ja jakamiseen tarvitaan yhteisesti sovittuja periaatteita ja pelisääntöjä. Suomessa data-avaruuksia kehitetään parhaillaan muun muassa liikenteen, terveyden, energiasektorin, maatalouden ja julkisen sektorin toimialoilla sekä eri toimialojen välillä.

Toisen kuvauksen mukaan data-avaruus tekee datasta ja sen liikkeistä läpinäkyvää. Siihen tarvitaan dataa välittäviä toimijoita sekä datan ja laskennan harmonisointia. Maataloudessa kertyy valtava määrä dataa, joka ei kuitenkaan virtaa fyysisen tuotteen mukana. Esimerkiksi kotieläintilalla dataa kertyy jalostus- ja ruokintasuunnitelmista sekä uudenaikaisista ruokinta- ja lypsylaitteista. Lisäksi jalostajien ja kaupan keräämä tieto kerryttää monipuolista tietoa tuotteen ympäristöjäljestä ja raaka-aineiden alkuperästä, eläinten hyvinvoinnista tai tuotteen terveellisyydestä.

Älymaatalouden tiekartassa kuvataan, kuinka data-avaruudet rakentuvat yhteisistä ohjelmistojen osista ja standardeista, datan ’yhteismaasta’, jossa jaetaan ja sovitaan sektorille ominaisista asioita ja käytänteistä sekä dataekosysteemeistä, jotka verkottavat eri toimijat keskinäiseen datanvaihtoon eri toimialojen välillä.

Suomessa on juuri julkistettu ensimmäinen kotimainen data-avaruuden datanvälityspalvelu, joka yhdistää suomalaiset ruoka-alan toimijat maataloustuotannosta kuluttajaan. Se kutsuu itseään datavirtojen ekosysteemiksi. Välityspalvelussa dataa luvitetaan sopimuksella tietyille toimijoille reilun datatalouden pelisääntöjen mukaan. Se mahdollistaa myös pienten ja keskisuurten toimijoiden mukaantulon.

Data-avaruuden toivotaan edistävän yritysten ja organisaatioiden mahdollisuutta hyödyntää dataa uusien palvelujen tuottamisessa ja siten luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Innovaattorit, start-upit ja nykyajan pellepelottomat toivotetaan oikein lämpimästi tervetulleeksi jalostamaan maatalouden dataa ja luomaan maatalouteen lisää uudenlaisia arvovirtoja.

Nyt on alkutuotannon toimijoiden tärkeät hetket käsillä määrittää kenelle datansa luvittavat ja miten saavat siitä parhaan taloudellisen hyödyn. Maatalouden data-avaruudessa tästä kaikesta voisi kehittää uusia erikoistuotteita ja -palveluja. Tutkimuksen ja kehittämistoimien tehtävänä on lähteä louhimaan datasta näitä potentiaalisia maatalouden arvovirtoja ja tehdä mahdollisia tapauskuvauksia, miten dataa voitaisiin käytännössä hyödyntää.

Data-avaruuden ja datavirtojen ekosysteemien äärellä tutkimuskysymysten määrä on mittava, mutta niin on aina tutkimuksessa ollut ja niin tulee aina olemaan. Tieteen ja tutkimuksen tehtävänä onkin selittää, ymmärtää tapahtunutta ja tapahtuvaa.

Terhi Latvala
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 28.11.2022.