Johtaja Juha Alarinnalle Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki

Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt Tampereen yliopiston ehdotuksesta Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin Seinäjoen yliopistokeskuksen johtaja FT Juha Alarinnalle.

Juha on toiminut Tampereen yliopiston koordinoiman Seinäjoen yliopistokeskuksen johtajana sen perustamisesta lähtien, eli vuodesta 2004. Yliopistokeskuksen menestyksellinen johtaminen on edellyttänyt huomattavaa laaja-alaisuutta sekä erilaisten tutkimus- ja koulutusalojen että erilaisten yhteiskunnallisten elämänpiirien suhteen. Juha onkin yliopistotyön lisäksi tehnyt monipuolisen työuran julkishallinnossa sekä yritys- ja yhdistysmaailmassa.

Lämpimät onnittelut Juhalle!