Epanet-tutkimusryhmät  muodostavat jännittävän, monta tieteenalaa ja korkeakoulua yhdistävän tutkimusyhteisön, jonka verkostot ulottuvat jäsenkorkeakoulujen kautta koko suomalaiseen ja kansainväliseen tiedemaailmaan. Epanet-verkostossa tutkimushankkeet suunnitellaan viiden vuoden periodeina ohjelmallisiksi kokonaisuuksiksi, joilla tavoitellaan monitieteisyyttä, uudenlaisia lähestymistapoja ja kiinnostavia tuloksia.

Suurimpaan osaan professuurihankkeista rahoituksen on koonnut Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Osa tehtävistä rahoitetaan yliopiston budjettivaroin. Kolmannen ryhmän muodostavat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöprofessuurit. Myös Luonnonvarakeskuksella ja Siirtolaisuusinstituutilla on tutkijoita Etelä-Pohjanmaalla.

 

Avaa Proffavihko (pdf) tästä.

 

Tutkimusryhmät Epanet-verkostossa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa painoaloittain

Alla olevaan lueteloon on koottu tiedot tutkimusryhmistä, niiden johtajista ja emoyliopistoista.

 

Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
* Elintarvikekehitys, professori  Anu Hopia, Turun yliopisto
* Kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla, professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto
* Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede, professori Jarkko Niemi,  Luonnonvarakeskus
* Yrittäjyys ruokajärjestelmien kestävyysmuutoksessa, vanhempi tutkija Silvia Gaiani, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 

Älykkäät teknologiat
* Arkkitehtuuri, professori Ari Hynynen, Tampereen yliopisto
* Digitaalinen valmistus, Industry Professor Iñigo Flores Ituarte, Tampereen yliopisto
* Logistiset järjestelmät, professori Petri Helo, Vaasan yliopisto 
* Metallirakentaminen,  Tampereen yliopisto
* Terveydenhuollon digitalisaatio, professori Mark van Gils, Tampereen  yliopisto

 

Hyvinvointi ja luovuus
* Aluehistoria ja kulttuuriperintö, tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, Helsingin yliopisto
* Innovaatioympäristöt, tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, Tampereen yliopisto
* Kulttuurinen musiikintutkimus, professori Antti-Ville Kärjä, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
*Lasten ja nuorten terveyden edistäminen, professori Kalle Kurppa, Tampereen yliopisto
*Psykologia, professori Elina Kontu, Tampereen yliopisto
* Laboratoriolääketiede, professori Onni Niemelä, Tampereen yliopisto
* Perhehoitotiede, professori Eija PaavilainenTampereen yliopisto
* Keuhkosairaudet, professori Hannu Kankaanranta, Tampereen yliopisto
* Urologia, professori Teemu Murtola, Tampereen yliopisto
* Sisätaudit, professori Pia Jaatinen, Tampereen yliopisto
* Psykiatria, professori Merja Viikki, Tampereen yliopisto
* Päihdelääketiede, professori Mauri Aalto, Tampereen yliopisto
* Pohjanmaan muuttoliikkeet ja niihin liittyvät kysymykset, dosentti Markku Mattila, Siirtolaisuusinstituutti

 

Yrittäjyys ja kasvu
* Puurakentamisen liiketoiminta, professori Asta Salmi, Vaasan yliopisto
* Yrittäjyys, professori Annika Tidström, Vaasan yliopisto
* Yritysten uudistumisen dynamiikka, vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, Helsingin yliopisto
* Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoyrittäjyys, professori Sami Kurki, Helsingin yliopisto