Kansainvälistymisen tukeminen

Kansainvälistymisen tukeminen Seinäjoen yliopistokeskuksessa

Seinäjoen yliopistokeskus (UCS) on varannut toimintansa kansainvälistämiseen kehittämisrahoja. Nämä on tarkoitettu erityisesti tutkimuksen kansainvälistämiseen, mutta niitä voi hakea myös koulutukseen ja taiteelliseen toimintaan.

Rahoitusta voivat hakea Seinäjoen yliopistokeskuksessa työskentelevät henkilöt, joiden toimipiste on Seinäjoella tai Etelä-Pohjanmaalla. Raha myönnetään aina yliopistolle, se ei ole henkilökohtaista apurahaa.

Kehittämisrahoja voidaan myöntää Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseen seuraavasti:

1) Kansainvälistä yhteistyötä edistäviin matkoihin tai vierailuihin enintään 1 000 euroa/matka tai vierailu. Tätä suuremmille hankkeille myönnettävä yliopistokeskusrahoitus on osarahoitusta ja hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Kehittämisrahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.
Hakemuksessa ilmenevät asiat:
1) Kuvaus matkan tarkoituksesta ja miten se kehittää Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa
2) Kuvaus verkostoista ja odotetuista tuloksista
3) Lisäksi ilmoitetaan kokonaiskustannukset ja niiden jakaantuminen eri rahoittajien kesken

Hakemuksen käsittelee pääsääntöisesti yliopistokeskuksen johtoryhmä, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Pienemmissä hankkeissa päätöksen tekee johtaja Juha Alarinta.
Laskutuksessa ja raportoinnissa noudatetaan UCS:n kehittämishankkeiden ohjeistusta.

Lisätiedot:
johtaja Juha Alarinta, puh. 050 534 5005
asiantuntija Mari Kekola puh. 050 591 7181
tai yliopistokeskuksen johtoryhmän jäsenet.

Lähetä hakemus: Mirja Björk, mirja.björk@tuni.fi