NEW KNOWLEDGE INTERFACE

New Knowledge Interface (uusi osaamisen yhdyspinta) hankkeen tavoitteena on rakentaa Seinäjoki-Tampere -yhteistyönä merkittävä innovaatioekosysteemi- kokonaisuus.

Hankkeessa Etelä-Pohjanmaalle kehitetään neljää innovaatioverkostoa, joiden avulla alue yhdistyisi kiinteämmin Suomen kasvualueisiin. Kehitettäviä aloja ovat kestävä ruokajärjestelmä, älykkäät teknologiat, hyvinvointi ja luovuus ja näitä yhdistävä kasvuyrittäjyys. Hanke edistää neljällä valitulla alalla yhteistoimintaa, pilotointi- ja kokeilukulttuuria ja uutta arvonluontia. Koronatilanteessa painottuu innovoinnin edistäminen digitaalisia välineitä kehittämällä ja käyttämällä.

Hanke on Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivan Tampereen yliopiston yksikön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen.

Toteutusaika: 1.8.2020-31.7.2022
Rahoitusohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Hankekoodi: A76276
Budjetti: 376 000 euroa
Rahoitusviranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Nadja Nordling
+358 50 318 7404
nadja.nordling@tuni.fi
Tampereen yliopisto
Seinäjoen yliopistokeskus

Tutkimuspäällikkö
Seliina Päällysaho
+358 40 830 2199
seliina.paallysaho@seamk.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu