Epanet – tutkimusyhteistyötä Etelä-Pohjanmaalla

Epanet on yliopistokeskuksen tutkimusstrategia, jota toteuttavat kuuden yliopiston tutkimusryhmät professoreiden johdolla. Tutkimusryhmiä on 25, joista osa on organisoitu Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koordinoimiksi Epanet-hankkeiksi.

Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan maakunnalle tärkeiden toimialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston luonnollisen kasvualustan ovat muodostaneet alueella jo pitkään toimineet korkeakouluyksiköt. Ensimmäiset Epanet-tutkimusprofessuurit alkoivat vuosina 2000 ja 2001.
Epanetin avulla tehostetaan tutkimustyötä ja laajennetaan paikallista tutkimus- ja kehittäjäyhteisöä. Samalla luodaan uudenlainen yhteistyöverkosto suomalaisten korkeakoulujen välille. Epanetin yliopistoja ovat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Taideyliopisto, Vaasan yliopisto ja  Turun yliopisto.