Tällä viikolla vietetään vanhusten viikkoa – Uusi vanhustyön johtamisen kirja haastaa vanhoja ajattelutapoja

Tällä viikolla vietetään kansallista vanhusten viikkoa.  Tänä vuonna vanhustenviikkoa vietetään teemalla Ikäpolvet yhdessä. Vanhustenviikko liittyy Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan. Vanhustenviikolla nostetaan esiin vanhusten asemaan, osallisuuteen ja arvostukseen liittyviä kysymyksiä ja järjestetään ohjelmaa ympäri Suomen.

Vanhustyön johtaminen on yksi ajankohtaisista puheenaiheista. Johtamisen merkitys vanhusten hoidon laatuun, itsemääräämisoikeuden säilymiseen ja omannäköiseen elämään on kiistaton. Tällä viikolla ilmestynyt uusi vanhustyön johtamisen oppikirja haastaa pohtimaan johtamisen merkitystä vanhusten hyvän elämänlaadun turvaajana. Kirjan perusajatuksena on saada lukijat pohtimaan yhtäaikaisesti työhyvinvoinnin kehittämistä ja parempaa vanhusten hoidon laatua. Vain hyvinvoivat työntekijät voivat hoitaa työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirja nostaa pohdintaan, kuinka vanhusten itsemääräämisoikeutta voi ja tulisi tukea. Näemmekö vanhukset kasvottomina hoivan kohteina vai olemmeko tukemassa omannäköistä elämää? Kirjassa käsitellään rohkeasti myös sitä, millaista on hyvä ja huono käytös työpaikalla sekä työtovereita että vanhuksia kohtaan, ja miten johtaja voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin. Esiin nostetaan yhteistoiminnallinen työyhteisön kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden erilaiset tarpeet ja toiveet ja esimiehen mahdollisuudet tukea eri elämänvaiheissa olevia vanhustyöntekijöitä. Kirja ei ole kuitenkaan kritiikitön, vaan esiin nostetaan myös vanhustyön johtamisen rajat; riittääkö hyvä johtaminen vai tarvitaanko myös jotain muuta, jotta hyvä vanhuus ja hyvä hoito mahdollistuisivat?

Kirjan kirjoittajat ovat pitkän linjan vanhustyön ja johtamisen ammattilaisia. Kirjan toimittaja, gerontologian ja kansanterveyden dosentti Jenni Kulmala toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulun gerontologian yliopettajana (vv.), terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkijana ja Tukholman Karoliinisen Instituutin apulaisprofessorina. Jenni Kulmala tekee työtään osittain Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta mukana kirjoittajina ovat olleet työhyvinvoinnin yliopettaja Kaija Loppela sekä sosiaalityön yliopettaja Minna Zechner.

Kirjan virallinen julkistustilaisuus on Seinäjoella Törnäväsalissa perjantaina 13.10.2017 kello 13 alkaen.

Lisätietoja tästä

Jenni Kulmala
jenni.kulmala@ki.se
p.050-3315633